Gasten

Welkom op De Woeste Kop
Gastspelers, individueel of in groepsverband, zijn op De Woeste Kop na afspraak van harte welkom.
Het is mogelijk om uw gewenste speeltijd op te geven. Het honoreren hiervan is uiteraard afhankelijk van de drukte in de baan.
Aangezien het aantal gastspelers over de gehele dag wordt gespreid, wordt van u gevraagd, na het raadplegen van de kalender op de homepage van onze website, telefonisch of via het aanmeldingsformulier de komst van u en mogelijke medespelers minimaal 24 uur vooraf bij het secretariaat te melden. Wij kunnen in dat geval aangeven of op het door u gewenste tijdstip zich reeds andere gastspelers hebben aangemeld. Zie voor overige voorwaarden gastspelers

Let op :
- Op de golfbaan van De Woeste Kop zijn metalen spikes niet toegestaan, alleen softspikes !
- Het meelopen van mensen, die NIET spelen, met een flight is NIET toegestaan.

Routebeschrijving naar De Woeste Kop.

Gastspelers dienen zich in de week 24 uur vooraf aan te melden via het secretariaat.
In het weekend, met name als men op zondag wil spelen, aanmelden voor 12:00 uur op zaterdag.
Openingstijden secretariaat maandag t/m zaterdag van 08:30 - 15:00 uur.
Tel. 0115 564467 keuzetoets 1

Deelname bezoekers/gasten aan wedstrijden
Bezoekers/gasten van De Woeste Kop kunnen in principe onder de volgende voorwaarden deelnemen aan de door de verschillende commissies te organiseren wedstrijden

 • In het bezit van een EGA-handicap.
 • Inschrijving via e-mail aan info@dewoestekop.nl minimaal 4 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag onder vermelding wedstrijd, naam, adres, telefoonnummer en nummer lidmaatschapskaartje NGF of buitenlandse vereniging.
 • De inschrijving zal uitsluitend worden aanvaard indien op de dag van indeling van de wedstrijd door de Wedstrijdleiding (veelal 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd) het maximaal te aanvaarden aantal deelnemers voor de wedstrijd nog niet is bereikt. Leden van De Woeste Kop hebben altijd via het E-Golf4U inschrijvingssysteem voorrang tot aan het moment van de sluiting van de inschrijving.
 • Inschrijving voor clubkampioenschappen van De Woeste Kop is niet mogelijk.
 • De deelnemer ontvangt na de indeling van de wedstrijd per e-mail een bevestiging met startlijst dan wel het bericht dat deelname niet mogelijk is.
 • Betaling van de verschuldigde greenfee.
 • Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld.
 • Deelnemers zijn gebonden aan het Wedstrijdreglement van De Woeste Kop, zie website www.dewoestekop.nl
 • Gasten zijn tijdens de Open Week ten allen tijde welkom. De Open Week voor 2016 staat gepland van maandag 22 t/m zaterdag 27 augustus.

Plaatselijke regels  Lees meer... (staan ook vermeld op de scorekaart)

Veiligheid & etiquette (staat ook vermeld op de scorekaart)

 • Geen oefenswings op de afslagplaats. Het is verboden de bal met behulp van de putter uit de hole te scheppen.
 • Rijden met uw golfkar of buggy tussen greenbunker en de green is niet toegestaan. Geen golfkar of buggy vlak bij de green of afslagplaatsen.
 • Het gebruik van drivingrangeballen op de baan is verboden.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. U mag pas verder spelen als zij een teken geven.
 • Bij waarschuwingssirene - kijk omhoog – kans op vallende zweefvliegkabel.
 • Op hole 12 extra aandacht voor fietsers en voetgangers bij het spelen over de weg. Wachten met spelen tot fietsers en voetgangers zijn gepasseerd.
 • Repareer pitchmarks, leg plaggen terug (goed aanstampen) en hark bunkers aan. Hark na gebruik helemaal buiten de bunker leggen.
 • Volg de adviezen van de marshal op.

Vaste speeldagen

Elke dinsdag Herenavond aanvang 16:30 uur 9 holes
Elke donderdag Damesdag aanvang 10:00 uur 18 holes
1e woensdag van de maand Seniorendag Aanvang 10:00 uur 18 holes
2e woensdag van de maand Clubhandicappers/Jeugd Aanvang 16:00 uur 9 holes
2e en 4e donderdag van de maand Damesavond Aanvang 16:30 uur 9 holes


Naast hole 11 en 12 ligt het motorcross terrein van Axel. Op woensdag- en zaterdagmiddag kunnen er trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen