Stichting Handicart

EEN HANDICART HOUDT U IN DE BAAN

De Woeste Kop beschikt over 8 Handicarts
Natuurlijk speelt u enthousiast golf op fraaie gemakkelijke baan en moeilijke golfbanen.
Uw enthousiasme kent geen grenzen! Een rondje van 18 holes is voor u geen belemmering,
want u verkeert in een goede conditie! Plotseling kan deze situatie drastisch veranderen omdat u wegens fysiek ongemak moeilijk ter been bent of omdat u op termijn ouder bent geworden terwijl u toch uw favoriete golfsport wil blijven beoefenen en 9 of 18 holes als een uitdaging blijft zien. Een handicart is dan de oplossing om de afstanden tussen de holes comfortabel te overbruggen.

Op onze baan rijden verschillende buggy's. Deze met de cijfers 1 t/m 8 zijn eigendom van de Stichting Handicart, de z.g. Handicarts.
De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen. Sinds 2002 heeft de Woeste Kop Handicarts in gebruik van de Stichting Handicart. In 2002 begonnen we met 2 karren en in april 2015 is onze 8e kar geleverd.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 114 golfclubs in Nederland. Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruik maken van de beschikbare Handicarts.
Er rijden 652 Handicarts in Nederland. Op dit moment zijn er 19.600 golfers die voor hun golfspel afhankelijk zijn van een Handicart.

Gebruiker
Heeft u tijdelijke of blijvende beperkingen om uw golfspel te beoefenen dan is een lidmaatschap van de Stichting Handicart hiervoor een oplossing. Het secretariaat kan u hierover informeren en u het aanmeldingsformulier geven.
Criterium is : "Het niet in staat zijn om in een redelijk tempo een volwaardige ronde van 9/18 holes lopend af te leggen".
Bij een tijdelijke beperking kunt u een tijdelijke Handicartpas aanvragen. Die is 3 maanden geldig en kost € 5,00
Neem hiervoor contact op met Harry van Ommen, telefoon 06-15011976
of email : handicart@dewoestekop.nl

Donatie
Het beschikbaar stellen van de karren is alleen mogelijk doordat er meer dan 30.000 donateurs zijn die jaarlijks aan de Stichting Handicart een donatie doen. Wij, op de Woeste Kop, hebben in vergelijking met vele andere clubs relatief weinig donateurs.
Doelstelling is dan ook uitbreiding van het aantal donateurs.
Wordt daarom Vriend van onze Stichting en steun onze activiteiten met een jaarlijkse bijdrage.
Aanmelding kan via de website www.handicart.nl of met aanmeldingsformulieren die in de hal van het clubhuis liggen.

Financiële consequenties
Het aanmaken van een gebruikerskaart kost € 10,00
Daarnaast wordt u donateur van de Stichting Vrienden van Handicart (van gebruikers wordt een jaarlijkse bijdrage van € 50.00 verwacht).
Als u een gebruikerskaart heeft kunt u voor de volgende bedragen in Axel en bij de overige aangesloten clubs, een Handicart gebruiken.
Meestal is reservering vooraf noodzakelijk.

Tarieven
Voor een compleet overzicht van de geldende tarieven klik hier...

Zie ook: www.handicart.nl

 

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen