Donateurs gezocht

Clubconsul Handicart Harry van Ommen zoekt donateurs

Kent u de Stichting Handicart ?
Deze Stichting heeft als doelstelling tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Aantal golfers die gebruik maken van de Handicarts.                  
In Nederland zijn er momenteel 19.600 golfers die gebruik maken van 677 beschikbare karren.
Dit aantal zal door de toenemende vergrijzing, de komende jaren alleen nog maar toenemen.
De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller stijgt dan het aantal gebruikers.
Momenteel stijgt het aantal gebruikers harder dan het aantal donateurs.
Redenen om de komende jaren meer aandacht te geven aan  de donateurwerving.
Bij de Woeste Kop zijn er 96 ( 11% van ons ledenbestand) leden,die lid zijn van de Stichting Handicart en gebruik maken van de Handicarts en die tevens ook donateur zijn.
Wij hebben 11 niet-Handicartgebruikers, die donateur zijn van de Vrienden van de Stichting Handicart.
Dit is relatief weinig in vergelijking met vele andere clubs.
Redenen om u te vragen deze stichting te steunen door donateur te worden want alleen dankzij de steun van de donateurs is het mogelijk om de karren, tegen een relatief lage vergoeding, beschikbaar te stellen voor de minder valide golfer.
U kunt al donateur worden voor € 10,- per jaar, meer mag uiteraard ook.

Hoe wordt u donateur ?
- In de hal van het clubhuis vindt u aanmeldingsformulieren
- Via internet: www.handicart.nl
- U kunt zich ook aanmelden via mij, persoonlijk of via vanommen@zeelandnet.nl

Harry van Ommen
Bierkaaistraat 60
4561BC Hulst
Tel: 0114-370120 of 06-15011976
email: vanommen@zeelandnet.nl

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen