De Woeste Kop Boomplantdag  - Zaterdag 17 december

De Woeste Kop gaat bomen planten.
De aanleg van onze nieuwe oefenfaciliteiten ging ten koste van zo'n 4.000 m2 bos.
De gemeentelijke goedkeuring voor de realisering van de oefenfaciliteiten verplichtte ons wel om eenzelfde aantal m2 bos ergens anders aan te planten.
De bespeelbare oppervlakte van onze baan is relatief klein. We kregen daarom toestemming om het verlies aan bos buiten de baan te compenseren. Dus simpelweg omdat er bij ons geen plaats is.
We vonden een geschikt terrein aan de Nieuwe Molen nabij Koewacht; we kunnen nu voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Op een terrein van 4.000 m2 zorgen we voor de aanplant van 200 jonge bomen en 800 struiken. Er komen alleen inheemse soorten die het goed doen op droge zandgrond. Bijvoorbeeld beuken en haagbeuken, zomer- en wintereiken en zomerlindes. En denk bij struiken aan meidoorn, sleedoorn, hazelaar en aan sporkehout.

De nieuwe aanplant sluit aan op een bestaand bosje. De vergroting daarvan versterkt het bosklimaat. We vergroten de diversiteit aan soorten. Dat levert een brede bloeiboog, wat gunstig is voor insecten en het brengt ook een grotere diversiteit aan zaden, vruchten en bessen op. En dat is dan weer gunstig voor de fauna. Zo versterken we met ons plan de biodiversiteit in de regio.

17 December zetten we een boom op. Kom ook en doe mee!

Het planten doen we zelf en iedereen kan meedoen.
Op 17 december zijn we vanaf 10.00 uur in touw op het terrein aan de Benedenstraat 4 in Nieuwe Molen (nabij Koewacht).

Onder deskundige leiding van de regionaal bekende ecoloog Alex Wieland worden bomen en struiken op de juiste plaats geplant. Voor het zware werk worden boormachines ingezet die plantgaten maken met de exacte diepte.
Hoewel er is in december waarschijnlijk nog geen ijs is, zorgt The Loft toch voor ‘koek & zopie’. Dus doe mee en kom een boom opzetten. Je hoeft niet per se de hele dag aanwezig te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en alle beetjes helpen.
Wees welkom.

Meld je aan bij onze clubmanager en geef hoe laat je er zult zijn en met hoeveel personen je komt.