Commissiehandboek herzien

Om de vele commissies van onze vereniging een handje te helpen, is het Commissiehandboek herzien.

Hierin staat o.a. omschreven wat het commissiewerk inhoudt, wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, hoe de samenstelling is, etc. Het boek is samengesteld door het bestuur en dient als leidraad voor het functioneren van de commissies.

Meer nieuws

Vergaderingen Stichting en Vereniging

Vooraankondiging: Op maandag 16 april a.s. vindt de vergadering van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen plaats, om 19.30 uur in het Clubhuis

Lees verder

Berichten van de regel-en handicapcommissie

Vanaf 1 april a.s. is het niet meer nodig om na het lopen van een qualifying ronde uw scorekaart in te leveren. De ingevoerde score in E-Golf4U via de terminal in de hal of via de app op uw telefoon volstaat. De brievenbus in de hal zal dan ook verdwijnen.

Lees verder

Veranderingen op het secretariaat

Carla Doosjen, 15 jaar het vertrouwde gezicht van De Woeste Kop, gaat de club verlaten. Vanaf 1 maart krijgt Coosje een nieuwe college. Zij heet Anne van Kruijssen.

Lees verder

Open Golfdag

Zaterdag 21 april is er een landelijke Open Golfdag. Het is dé dag om kennis te maken met de golfsport en je eerste bal te slaan.

Lees verder