Introductie baan

De golfbaan van de Golfvereniging “De Woeste Kop” is sinds 1986 gelegen op het “Smitsschorre” terrein in Axel dat is ontstaan door het opspuiten van grond uit het in de jaren 60 verbrede kanaal van Terneuzen naar Gent.
Het is een uitdagende baan met een parkachtig karakter. De baan, zowel de fairways als de greens, worden uitstekend onderhouden.
Behoudens bij sneeuw en vorst kan er in principe het gehele jaar op zomergreens worden gespeeld.
Tot de informatie onder dit hoofdstuk baan behoort de layout per hole, de holes in beeld, de handicaptabellen, de scorekaart en de baanregels die op de baan gelden.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen