Gebruik drivingrange

Het gebeurt de jongste tijd meer en meer dat ballen over het hek van de drivingrange worden geslagen.
Zo werd onlangs nog een speler, die zich bevond op hole 4, geraakt door een bal die over het net kwam vliegen.

Dit is volstrekt niet meer te tolereren.

Enkele maanden geleden werden er nog nieuwe en duidelijke borden aangebracht die het verbod om over het hek te slaan onmiskenbaar aangeven.
Het is natuurlijk een onmogelijke taak om op elke minuut van de dag elke gebruiker van de drivingrange te controleren.
Daarom doen wij een beroep op u allemaal om, als u iemand over het hek ziet slaan op de drivingrange, dit onmiddellijk aan het secretariaat te melden.
Wie toch over het hek slaat, riskeert alleszins de toegang tot de baan ontzegd te worden.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen