Hole -in-one

Wat te doen indien een hole-in-one wordt geslagen op de golfbaan van
Golfvereniging “De Woeste Kop"…?

 • Na beëindiging van tenminste een volle ronde 9 holes moet de speler de scorekaart met de hole-in-one score volledig invullen. De scorekaart moet door de speler en marker worden ondertekend.
 • Indien de hole-in-one tijdens een wedstrijd wordt geslagen moet door de speler een kopie van de scorekaart worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De speler behoudt de originele scorekaart.
 • Indien de hole-in-one tijdens het lopen van een qualifying kaart wordt geslagen moet de speler, na registratie van de kaart in het E-Golf4U systeem, een kopie van de scorekaart voor registratie in de bus van de handicapcommissie deponeren. De speler behoudt de originele scorekaart.
 • De speler die een hole-in-one heeft geslagen meldt zich met de scorekaart bij de secretaris of het secretariaat van de vereniging.
 • De hole-in-one geslagen door leden van Golfvereniging “De Woeste Kop” op de bij deze vereniging in gebruik zijnde golfbaan zal worden vermeld op het daarvoor bedoelde bord in het clubhuis.
 • De speler krijgt de originele scorekaart retour

Aanmelding Bols Hole-in-one Club (optioneel)

 • Het secretariaat van de vereniging zal binnen 3 maanden na het slaan van de hole-in-one zorgdragen voor aanmelding bij de Bols Hole-in-one Club.
 • Er zal daarvoor een “meldingsformulier Bols hole-in-one” worden ingevuld.
 • Zowel de speler als de marker moeten het “meldingsformulier Bols Hole-in-one” ondertekenen.
 • De secretaris van de vereniging ondertekent eveneens het formulier en het secretariaat zal voor verzending aan de Bols Hole-in-one Club zorgen.
 • Met het meldingsformulier wordt de originele scorekaart meegezonden.
 • De Bols Hole-in-one Club zal contact opnemen met de speler en de originele scorekaart na registratie retorneren aan de speler.

Voorwaarden Bols Hole-in-one. Voor originele Engelse tekst zie www.bolsholeinone.nl

 • De hole-in-one moet zijn geslagen tijdens een volle ronde van tenminste 9 holes op een golfbaan met een minimum lengte van 1375 meter, onder qualifying condities en in aanwezigheid van tenminste een medespeler.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor een hole-in-one geslagen tijdens een officiële wedstrijd over een aansluitende ronde van 9 holes.
 • De speler die een hole-in-one heeft geslagen moet geregistreerd staan bij een internationaal erkende Golf federatie en moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • De minimale lengte van de hole waar de hole-in-one wordt geslagen moet 110 meter zijn voor heren en 80 meter voor dames, gebaseerd op de lengte zoals vermeld op de scorekaart.
 • Een hole-in-one geslagen op een wintergreen is niet geldig.
 • Ook als de hole-in-one wordt geslagen op een andere/vreemde baan moet aan bovengenoemde voorwaarden worden voldaan.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen