Onbemande maaimachine / robotmaaier

U bent hem misschien al tegengekomen op Golfbaan de Woeste Kop, de onbemande maaimachine/robotmaaier!
H4a is gestart om  met een gerobotiseerde fairwaymaaier voor het golfbaanonderhoud, de fairways te maaien.
Deze apparatuur werkt op basis van GPS en slimme besturingssoftware en kan volledig onbemand maaien.
Er wordt getracht de maai-werkzaamheden zoveel mogelijk voor het openen van de baan te hebben afgerond, desondanks kunt u de robotmaaier tijdens het golfspel tegen komen: Tijdens het maaien staat de zwaailamp aan.


Het kan gebeuren dat uw golfbal precies in de baan van de maaier terecht komt. De bal komt dan tegen de voorrollen van de machine aan en wordt dan ‘weggetikt’ naar de zijkant van de machine. Probeer niet de bal op het laatste moment voor de machine weg te pakken.
Houd ruim afstand en probeer rekening te houden met de werkvolgorde (baan voor baan) en zet uw buggy of trolley niet in de baan (of volgende baan) van de machine.
Bij het rijden van fairway naar fairway moet de machine soms ook de paden volgen. Als u de machine tegenkomt kunt u het beste even opzij stappen. De machine kan dan ongehinderd door.

De robotmaaier is een outside agency en Regel 18-1 en 19-1 zijn hierop van toepassing.
Toelichting Regel 18-1  :
Indien een stilliggende bal wordt bewogen door een outside agency volgt geen straf en de bal moet worden teruggeplaatst.
Noot : Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal door een outside agency is bewogen. Deze regel mag alleen worden toegepast als het bekend is of praktisch zeker dat de bal door een outside agency is bewogen. Zonder deze kennis of zekerheid moet de speler de bal spelen zoals hij ligt of, als de bal niet is gevonden, handelen volgens Regel 27-1.
(Stilliggende bal bewogen door een andere bal > zie Regel 18-5.)

Toelichting Regel 19-1
Indien de bal van een speler in beweging is en bij toeval van richting wordt veranderd of gestopt door een outside agency wordt dit een rub of the green genoemd; er volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, behalve:

  • indien de bal van een speler in beweging is na een slag van een andere plaats dan de green en terechtkomt in of op een bewegende of levende outside agency moet de bal door de baan of in een hindernis worden gedropt of op de green geplaatst zo dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op de outside agency tot stilstand kwam, maar niet dichter bij de hole , en
  • indien de bal van een speler in beweging is na een slag op de green en van richting wordt veranderd of gestopt door een bewegende of levende outside agency , behalve een worm of insect of iets wat daarop lijkt, of daarin of daarop terechtkomt, vervalt de slag . De bal moet worden teruggeplaatst en opnieuw worden gespeeld.

Indien de bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen .
Uitzondering: Bal raakt degene die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat hij meedraagt ➞ zie Regel 17-3b. Noot:
Indien de bal van een speler in beweging is en opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt door een outside agency :

  • na een slag van een andere plaats dan de green , moet de plek waar de bal terecht had kunnen komen bij benadering worden vastgesteld. Als die plek:
    • Door de baan of in een hindernis is, moet de bal zo dicht mogelijk bij die plek worden gedropt .
    • Buiten de baan is, moet de speler Regel 27-1 toepassen, of op de green is, moet de bal op die plek worden geplaatst.
  • na een slag op de green vervalt de slag. De bal moet worden teruggeplaatst en opnieuw worden gespeeld.

Indien de outside agency een medecompetitor is of zijn caddie is Regel 1-2 op de medecompetitor van toepassing.
(Bal van speler van richting veranderd of gestopt door andere bal ➞ zie Regel 19-5.)

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen