Overige baaninfo

 

Pitchmark direct herstellen

Voor een mooie green, waarop de bal goed naar de hole loopt, is het bittere noodzaak de door inslag van de bal ontstane pitchmark direct te herstellen.
Doet u dat niet, dan ontstaan er oneffen plekken op de green!
Veel erger nog is dat door geen herstel ‘grasziektes’ en onkruidgroei het gevolg zijn en de verhoogde rand van de pitchmark bij een volgende maaibeurt ‘kaal’ gemaaid wordt.

De pitchmark repareert u met de pitchfork (zie afbeelding), die u verplicht bij u draagt (dus NIET in de tas, maar in uw broek- of jaszak!).
De marshal kan daarop controleren en sanctioneren.
Een binnen 15 minuten juist gerepareerde pitchmark is na 24 uur geheel hersteld.
Herstel van een niet of slecht gerepareerde pitchmark duurt 3 tot 4 weken (eventuele ziektes niet meegeteld).
Tot slot : een pitchmark repareren duurt slechts 10 seconden.

Na de inslag van de bal ontstaat een ‘heuveltje’: dat is de pitchmark.

Een correcte reparatie (zie tekening) voert u als volgt uit:

 1. Steek de pitchfork, iets verwijderd van de rand van de inslag, aan de hoge (achter)kant een beetje schuin in de green en draai hem naar de (voor)kant, zodat de bodem omhoog komt. Het draaipunt van de pitchfork bevindt zich onderin de bodem van de mark.
 2. Druk daarna de pitchfork zodanig naar voren dat daardoor de rand naar binnen wordt geplaatst.
 3. Herhaal dit nog driemaal rond de pitchmark.
 4. Druk de herstelde pitchmark met de putter aan totdat de green ter plaatse weer vlak is.
 5. Herstel ook de door een ander ‘vergeten’ pitchmark als u toch even moet wachten op uw medespelers.

 

Op YouTube staat nog een aardig Nederlands filmpje. Vanaf vandaag doen we het dus zo :

http:/www.youtube.com/watch?v=hh8FBttsZIo


Etiquette

De club heeft in de voorbije jaren zwaar geinvesteerd in de kwaliteit van de baan. De resultaten zijn dan ook duidelijk te zien:
verbeterde greens, algemeen betere graskwaliteit, gevlakte afslagplaatsen.
Vorig jaar werd opteëen in de winterperiode afgeschaft.

Het bestuur stelt tot grote teleurstelling vast dat de etiquetteregels ten aanzien van de zorg voor de baan en het gedrag
van de spelers in de baan steeds minder goed gerespecteerd worden. Daar moeten wij samen verandering in brengen door onze houding
en speelwijze beter in overeenstemming te brengen met de overeenkomstige etiquette regels (Deel 1 van de Golfregels).
Het doel is om golfspelen nog aangenamer te maken met respect voor de baan en voor de andere spelers.

Daarom is door het bestuur besloten om een actie te starten, die moet leiden tot verbetering van het gedrag ten aanzien van de baan
en de andere spelers.

Aan de volgende punten zullen wij als spelers verhoogde aandacht moeten besteden:

 • Veiligheid (voor andere spelers en voor de greenkeepers)
 • Respect voor de baan (herstellen van speelschade)
 • Respect voor de andere golfers (niet invoegen, baan inkorten en hinderen van andere spelers
 • Slow play (traag spel en doorlaten), ook tijdens wedstrijden
 • Het negeren van de “Local Rules” (spelen uit GUR, te dicht bij greens passeren)
 • Respect voor de marshals

Aan de marshals is gevraagd om verscherpt toe te zien op het naleven van de internationaal geldende etiquetteregels ten aanzien
van zorg voor de baan en respect voor andere spelers. Bij vaststelling van flagrante overtredingen of herhaaldelijk negeren,
zal het bestuur zich helaas genoodzaakt zien verdergaande maatregelen te nemen (eventueel schorsing).

Het bestuur gaat er vanuit dat verdergaande maatregelen niet noodzakelijk zullen zijn en is er van overtuigd dat spelers de etiquetteregels
zullen naleven.

Plaatselijke regels
Voor tijdelijke plaatselijke regels zie informatiebord(en).

Dropping Zone Hole 1

 • Indien een bal de grens van de waterhindernis op hole 1 tussen de rode palen heeft gekruist en het is bekend of het is praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden daarin ligt, moet de speler één strafslag bij de score optellen en mag de speler  een bal droppen in de dropping zone, aangegeven met witte letters DZ.


Out of bounds

 • Wordt aangegeven met witte palen.
 • Bij het spelen van hole 9 is hole 6 out of bounds
 • Bij het spelen van hole 7 is hole 8 en het einde van hole 7 out of bounds


Vaste obstakels

 • De "interne out-of-bounds" palen, indien niet hole 9 of hole 7 wordt gespeeld.


Beluchtingsgaten

 • Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is. Op de green mag een bal die in of op een beluchtingsgat terechtkomt, geplaatst worden op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole, waar een dergelijke ligging wordt vermeden.


Afstandsmeters

 • Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden ( bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14.3 Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met een bepaalde club slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie voor de ronde is verkregen. Straf voor meerdere overtredingen van deze regel: diskwalificatie.


Ground under repair (GUR)

 • Wordt aangegeven door blauwe palen of lint. Spelen hieruit is niet toegestaan, ontwijken is verplicht volgens regel 25.
  strokeplay : 2 strafslagen


STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL:
Matchplay - verlies van de hole;  Strokeplay - twee slagen


Veiligheid en etiquette
Geen oefenswing op de afslagplaats. Het is verboden de bal met behulp van
de putter uit de hole te scheppen.


Handig hulpmiddel om zonder te bukken de bal uit de hole te halen. Te koop in de Golfshop.

Rijden met uw golfkar of buggy tussen greenbunker en de green is niet toegestaan.
Geen golfkar of buggy vlak bij de green of afslagplaatsen.
Het gebruik van drivingrange ballen op de baan is verboden.

Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
U mag pas verder spelen als zij een teken geven.
Bij waarschuwingssirene - kijk omhoog - kans op vallende zweefvliegkabel.
Op hole 12 extra aandacht voor fietsers en voetgangers bij het spelen over de weg.
Wachten met spelen tot fietsers en voetgangers zijn gepasseerd.
Repareer pitchmarks, leg plaggen terug (goed aanstampen) en hark de bunkers aan.
Volg de adviezen van de marshal op.

Adoptie holes
Het systeem werkt heel eenvoudig. Als u op de toegewezen of geadopteerde hole speelt herstel dan alle tegenkomende plaggen daarnaast, zeker als u met meerdere speelt, loop dan ook eens langs een bunker en herstel daar eventuele schade.
En als laatste, en zeker niet de minste, als u dan op de green komt repareer dan zoveel mogelijk pitchmarks.

Natuurlijk blijft u ook uw eigen plaggen en pitchmarks repareren die u op andere holes maakt en het resultaat?

IEDEREEN ZAL BINNEN ENKELE WEKEN HET EFFEKT ZIEN HOE SNEL ONZE BAAN VERBETERT.

"Laten we eerlijk zijn, iets doen in de baan is beter dan er alleen maar over praten, we rekenen dan ook op uw sportieve medewerking!!!"
Indeling: de eerste letter van uw achternaam is de adoptie van de hole.

VOORBEELD:
hole 1 voor alle achternamen die beginnen met de letter R
hole 2 voor alle achternamen die beginnen met de letter A en E enz.

Hole Hole
1 - R 10 - V
2 - A en E 11 - I, J en O
3 - L 12 - K
4 - D 13 - P en Q
5 - F 14 - T
6 - H 15 - W
7 - M 16 - B
8 - C 17 - N, X, Y en Z
9 - G 18 - SKledingvoorschriften
Het dragen van gepaste kleding is een belangrijk onderdeel van de golfetiquette; zowel bij onze vereniging als op andere banen.

In de baan
Dames
- Polo met kraagje, eventueel mouwloos
- Bermudas minimaal tot iets boven de knie
- Nette spijkerbroeken zonder rafels of scheuren toegestaan
- Geen sportkleding, trainingsbroeken/jacks, shorts, T-shirts of topjes
- Het dragen van golfschoenen met softspikes is voor leden en bezoekers op onze golfbaan verplicht

Heren
- Polo met kraag en mouw, in de broek gedragen
- Korte broeken minimaal tot iets boven de knie
- Sokken tot boven de enkel
- Nette spijkerbroeken zonder rafels of scheuren toegestaan
- Geen sportkleding, trainingsbroeken/jacks, shorts of T-shirts
- Het dragen van golfschoenen met softspikes is voor leden en bezoekers op onze golfbaan verplicht

In het clubhuis
Golfkleding en schone golfschoenen zonder spikes zijn toegestaan. Petten, jassen, jacks en tassen graag in de kleedkamer of in de garderobe.
Bij de prijsuitreiking van de laatste Maandbeker van het seizoen en bij alle kampioenschappen graag smart casual voor de heren en gepaste kleding
voor de dames.
Deze rubriek is toegevoegd met als doel het verbeteren van onze baan door een actieve bijdrage van onze spelende leden.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen