Historie

Golfvereniging 'De Woeste Kop' is in 1983 opgericht in het recreatie gebied 'De Braakman' die is vernoemd naar een oude zeearm van de Westerschelde. Eeuwen lang is 'De Braakman', die is ontstaan dooreen opeenvolging van overstromingen in de 14e en 15 eeuw, een natuurlijke scheiding geweest tussen West- en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deze zeearm heeft grote invloed gehad op handels activiteiten van de havens van Philippine, Sas van Gent en Axel. Nadat deze zeearm in 1952 door een dam werd afgesloten is een uniek natuur- en recreatiegebied ontstaan dat op dit moment vooral rijk is aan flora en fauna.
 

De naam 'De Woeste Kop' werd in het verleden door mosselvissers uit Philippine en in de Middeleeuwen door handelsschepen wel eens aangeduid als een plaats in 'De Braakman' waar het, vooral met een noordwestenwind, een moeilijke plaats was om hun vaartuig te ronden, zie oranje stip in bovenste kaart. Op de nieuwe kaart, hieronder uit 2005, staat deze oranje stip precies op dezelfde plaats maar dan in een gebied dat, kort na het afsluiten van 'De Braakman' en nog voor de voltooiing van de spaarbekkens voor drinkwatervoorziening, vrij woest moet zijn geweest. In 1962 is namelijk onder deze locatie een boerderij gebouwd door dhr. en mw. Bruggeman-Dobbelaar, die hun nieuwe aanwinst 'De Woeste Kop' hebben gedoopt naar aanleiding van deze woeste plaats ten noorden van hun perceel.

Na onderzoek op oude geografische landkaarten van Zeeland en Vlaanderen, komt men helaas nergens een gebied tegen met deze bijzondere naam. Zowel het verhaal van de schippers met de woeste kop aan stuurboord van de Hoekse Koudepolder als het verhaal van het echtpaar over het woeste gebied, is aannemelijk en verklaarbaar.

In 1986 is onze vereniging, met hun bijzondere naam, verhuisd van 'De Braakman' naar de huidige locatie op het 'Smitsschorre' terrein in Axel dat is ontstaan, na 1968, door het opspuiten van grond uit het vernieuwde kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier herinnert niets meer aan de woeste wateren en gronden van weleer dan alleen een klein beetje zand of klei dat mogelijk, bij het verbreden en verdiepen van het kanaal, hier terecht is gekomen en dat afkomstig kan zijn van het 'Axelse Gat' toen een zijarm van 'De Braakman'.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen