Bestuur

Bestuur Golfvereniging De Woeste Kop
De statutaire doelstelling van de Golfvereniging De Woeste Kop is het bevorderen van het golfspel en de onderlinge band tussen de leden.
Contact:
voorzittervereniging@dewoestekop.nl
secretarisvereniging@dewoestekop.nl
penningmeestervereniging@dewoestekop.nl

Bestuur Stichting Golf Zeeuwsch Vlaanderen
De Stichting Golf Zeeuwsch Vlaanderen heeft ten doel (conform de statuten) het in eigendom, erfpacht, huur of onder andere titel in gebruik verkrijgen van een deel van het terrein aan de Justaasweg te Axel en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meer gebouwen.
Contact:
voorzitterstichting@dewoestekop.nl
secretarisstichting@dewoestekop.nl
penningmeesterstichting@dewoestekop.nl

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen