Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Golfvereniging "De Woeste Kop" kent door haar "besloten" karakter veel voordelen :

  • Alle leden hebben als lid de beschikking over alle starttijden om vrij te spelen of om deel te nemen aan de door verschillende commissies georganiseerde wedstrijden.
  • Ieder lid dient een starttijd te reserveren waarop gespeeld kan worden.
  • In het weekend is onze baan in beperkte mate toegankelijk voor niet-leden, introducees zijn uiteraard gedurende het gehele weekend welkom om met leden mee te spelen.
  • Het meelopen van mensen die NIET spelen met een flight is NIET toegestaan.
  • Aanvaarding van het lidmaatschap van de Vereniging houdt in dat men op de hoogte is van en zich akkoord verklaart met de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het lid van de Vereniging zijn of worden impliceert dat men zich zal gedragen naar de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de daarop gebaseerde bepalingen, regelingen, voorschriften en aanwijzingen door het bestuur vastgesteld of gegeven. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging zijn te raadplegen op de website.

Interesse om kennis te maken met onze vereniging ?

Meer informatie is te vinden onder lid worden.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen