Lid worden

Lid worden
Golfvereniging "de Woeste Kop" biedt door het besloten karakter en de ruime baanopenstelling voor de leden veel mogelijkheden om vrij te spelen of aan verenigingsactiviteiten deel te nemen.
Leden van de vereniging zijn deelnemer in de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, die eigenaar is van het golfcomplex waarop de leden van de vereniging de golfsport beoefenen.

Lidmaatschapsvormen
Golfvereniging "de Woeste Kop" kent verschillende lidmaatschapsvormen. Een overzicht daarvan vindt u op de pagina lidmaatschapsvormen waar ook informatiebladen kunnen worden gedownload. De contributie en het entreegeld die thans gelden voor de verschillende lidmaatschapsvomen kunnen worden gevonden op de pagina tarieven.

Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen
Nieuwe leden moeten deelnemer worden in de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen die eigenaar is van het golfcomplex waarvan Golfvereniging "de Woeste Kop" de gebruiker is. Nieuwe leden worden deelnemer door, naar keuze, de aanschaf van een participatie van de stichting of het betalen van een jaarlijkse participatie bijdrage aan de stichting. De kosten hiervoor kunnen worden gevonden op de pagina tarieven.

Informatie
Meer informatie over het lidmaatschap van onze vereniging? Neemt u dan contact op met het secretariaat. Dit kan telefonisch van maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur op telefoonnummer 0115-564467, keuze 1 of via e-mail: info@dewoestekop.nl
Vermeld hierbij uw naam, postadres en telefoonnummer.

Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door inzending van het aanmeldingsformulier op onze website.
Indien u dit wenst kunt u het aanmeldingsformulier ook uitprinten, invullen en bij het Secretariaat afgeven.
Bij toelating tot het lidmaatschap dienen alle leden de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals is bepaald in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen