Opzegging

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient, uiterlijk één maand vóór het einde van het verenigingsjaar, te geschieden.

Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. De leden ontvangen van de Vereniging schriftelijk een bevestiging van de opzegging. Opzegging van de jaarlijkse huur voor tassenbergingen en lockers dient tevens, uiterlijk twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar, schriftelijk te geschieden.

Aan bovenstaande informatieve samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de complete actuele informatie over opzegging kunt u de statuten van de vereniging raadplegen.

De velden gemerkt met * zijn verplichte velden.

Gewenste datum van opzegging *
Naam *
Voornaam *
Voorletters *
Meisjes naam 
Man / Vrouw *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
Email *
Reden van opzegging 
 
Gelieve de 4-cijferige code over te typen alvorens het formulier te verzenden *
 

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen