Regel en Handicap Commissie

De taken van de Regel en Handicap commissie zijn o.a. :

  • Toekennen, berekenen, administreren van de Playing en Exact handicaps van alle leden volgens de regels van het EGA Handicap Systeem.
  • Voorlichten van de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
  • Organiseren van de "Regelavonden" en het afnemen van Golfregelexamens t.b.v. het verkrijgen van een handicap.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen