Home course elders

Er zijn leden die bij het secretariaat van onze vereniging hebben aangegeven hun homecourse bij een andere vereniging te hebben. Zij dienen hun handicap gegevens bij onze vereniging actueel te houden. Dit kan eenvoudig door het regelmatig inleveren van de actuele handicap, bij voorkeur met het historie overzicht van de homecourse. Als gedurende langere tijd geen updates van de handicap bij de vereniging worden ingeleverd zal de handicap inactief worden. Er zijn vanaf dat moment beperkingen voor het meedoen aan wedstrijden en de NGF-competitie.

Voor het reactiveren van de handicap is een historieoverzicht met ten minste 3 qualifying scores nodig.

Voor het spelen van wedstrijden bij De Woeste Kop moet de vereniging beschikken over de actuele handicap van de speler.

Het E-golf4U computersysteem voorziet erin dat bij spelers met een homecourse elders die na de wedstrijd hun score via het computersysteem in de hal van het clubhuis willen invoeren een scherm verschijnt waarin wordt gevraagd de actuele handicap in te voeren. Spelers moeten in dat geval de geldende actuele handicap invoeren en opslaan. Daardoor wordt bereikt dat de daarna in te voeren score van de wedstrijd wordt verwerkt tegen de actuele correcte handicap. Vergeet overigens niet ook bij aanvang van de wedstrijd de actuele handicap bij de wedstrijdleiding te melden.

Uiteraard moet de speler de scorekaart van de wedstrijdleiding terugvragen en ter verwerking voor de handicap inleveren bij de homecourse. Voor leden met een homecourse in België wordt geadviseerd bij wedstrijden op onze vereniging bij de wedstrijdleiding tevens een uitslagenlijst te vragen waarmee kan worden aangetoond dat de wedstrijdscore is gemaakt tijdens een wedstrijd (onder qualifying condities) bij een bij de NGF aangesloten vereniging (De Woeste Kop) die het EGA Handicap Systeem heeft geadopteerd en dat de scores voldoen aan alle voorwaarden van dit systeem.

Er wordt op gewezen dat leden met een homecourse in België die een qualifying kaart lopen op onze baan bij de homecourse deze qualifying kaart niet zal kunnen worden geaccepteerd.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen