Klachten

Over de eigen handicap:

  • Formulering van de klacht en verzoek tot verhoging/verlaging, met opgaaf van reden, binnen één maand schriftelijk indienen via het e-mailadres van de Regel en Handcap Commissie handicap@dewoestekop.nl.
  • De Regel en Handicap Commssie zal alle beschikbare en benodigde gegevens zorgvuldig bestuderen en op de klacht een weloverwogen antwoord geven.
  • De uitspraak van de Regel en Handicap Commissie is bindend.

Over de handicap van een ander lid van de vereniging:

  • Formulering van de klacht en verzoek tot wijziging van de handicap van een ander lid van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk bij de Regel en Handicap Commissie ingediend worden. Een kopie van deze brief moet worden gezonden aan het betreffende lid.
  • Indien aan dit laatste niet voldaan is, bericht de Regel en Handicap Commissie het bestuur over de onheuse bejegening van het bekritiseerde lid van de vereniging.
  • Indien wel aan deze voorwaarde is voldaan zal de Regel en Handicap Commissie na weging van de genoemde feiten een gesprek aangaan met het betrokken lid van de vereniging.
  • De uitspraak van de Regel en Handicap Commissie is bindend.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen