Plaatsen bal (preferred lies)

Indien het bordje “preferred lies” zichtbaar is, betekent dat de onderstaande plaatselijke regel van kracht is.
PLAATSELIJKE REGEL “PREFERRED LIES”
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 centimeter van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een  green  is.
Een speler mag zijn bal meer eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt,  volgt geen straf en moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.
Indien de speler op een andere manier zijn bal beweegt, bijvoorbeeld door hem met de stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.
NOOT “kort gemaaid gedeelte”betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
STRAFVOOR DE OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGEL :
Matchplay : verlies van de hole. Strokeplay : twee slagen

 

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen