Qualifying kaart Woeste Kop

Op basis van het NGF-EGA handicapsysteem moet een speler die een ronde wil spelen met een qualifying kaart zich vóór de ronde inschrijven via de E-golf4U computerzuil in de hal van het clubhuis. Na inschrijving rolt er een etiket uit de printer dat u in het desbetreffende vakje van de scorekaart plakt. Op dit etiket staan datum en tijd van inschrijving, nummer van de qualifying kaart, naam van de speler, naam van de marker, keuze tee, exact handicap van de speler, playing handicap van de speler.

Zelf bent u verplicht de volgende velden in te vullen :

  1. Scores per hole
  2. Totaal aantal stableford punten
  3. Handtekening speler en marker

Voor een voorbeeld van de qualifying kaart klik hier...

  • De scores worden verticaal opgeteld.
  • Volgens het nieuwe systeem worden op de scorekaart de tees uitsluitend in kleuren (wit, geel, blauw, rood en oranje) aangegeven. Geen onderscheid meer in Dames-, Heren-, Standaard- en Back tees. Afhankelijk van de tee keuze wordt volgens de tabellen de playing handicap bepaald.
  • De stroke index voor de witte- en blauwe tees (oude back tees) is gelijk aan de stroke index van de andere kleuren tees.
  • De plaatselijke regels zijn op onderdelen verduidelijkt.
  • Een nieuwe plaatselijke regel staat het gebruik van apparatuur voor het meten van afstand toe.
  • De veiligheid & etiquette regels zijn tekstueel verduidelijkt.
  • U deponeert zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen één week uw kaart in de postbus van de Regel en Handicap Commissie in ons clubhuis.

Een qualifying kaart die na de ronde niet in het E-golf4U systeem wordt ingevoerd en na inlevering in de postbus van de Regel en Handicap Commissie niet alle hiervoor vermelde gegevens bevat kan als een NO RETURN score worden geregistreerd.
De Regel en Handicap Commissie controleert achteraf de ingeleverde scorekaarten en zal deze zo nodig wijzigen indien gegevens niet correct zijn ingevoerd.

Niet ingeleverde scorekaarten zullen worden afgekeurd. Gastspelers die geen gebruik kunnen maken van het E-golf4U systeem kunnen hun qualifying kaart voorafgaand aan de ronde laten registreren bij het secretariaat.

Qualifying kaarten worden maximaal 2 maanden bewaard.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen