De vraag aan de regelcommissie:

Wat kan ik doen als de bal in een konijnenhol in de bunker ligt?

 

Wanneer het graafgat van een konijn in de bunker ligt is regel 16.1c van toepassing:

Als de bal in een bunker ligt en sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid op de baan, mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens (1) of met straf ontwijken volgens (2):

(1) Ontwijken zonder straf: spelen vanuit de bunker. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1bmaar:

 • Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en de dropzone moeten in de bunker zijn.
 • Als er geen dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering in de bunker is, mag de speler de belemmering ontwijken door als referentiepunt in de bunker het punt met de minste belemmering te nemen.

AFBEELDING 16.1C: ONTWIJKEN VAN EEN ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEID IN EEN BUNKER

 

 • De afbeelding gaat uit van een rechtshandige speler.
 • Wanneer er sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid in een bunker, mag die belemmering worden ontweken zonder straf in de bunker volgens Regel 16.1b of met één strafslag buiten de bunker op de lijn recht naar achteren.
 • Ontwijken van de belemmering buiten de bunker wordt gedaan door een bal te droppen op een plek waarbij de plek van de oorspronkelijke bal zich op een rechte lijn tussen de hole en die plek bevindt.
 • De dropzone is één clublengte in elke richting vanaf de plek waar de bal voor het eerst de grond raakte toen hij werd gedropt.

(2) Ontwijken met straf: spelen van buiten de bunker (recht naar achteren ontwijken). Met één strafslag mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal (zie Regel 14.3) buiten die bunker droppen, waarbij de plek van de oorspronkelijke bal zich bevindt tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt (er is geen limiet aan hoe ver naar achteren de bal mag worden gedropt). De plek op de lijn waar de bal het eerst de grond raakte toen hij werd gedropt, creëert vanaf dat punt een dropzone van één clublengte in elke richting, maar met de volgende beperkingen:

 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan de plek van de oorspronkelijke bal; en
  • mag in elk gebied van de baan zijn behalve in dezelfde bunker; maar
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als waar de bal het eerst de grond raakte toen hij werd gedropt.

Heb je een vraag over de golfregels? Stel ze op Regel@dewoestekop.nl