MAAIBELEID/HOGE ROUGHS

De laatste weken krijgen de baancommissie en marshals steeds vaker de vraag waarom bepaalde delen van de roughs zo hoog zijn? Het maaibeleid is erop gericht gedurende het seizoen de baan uitdagend te maken voor iedere speler, zowel hoge als lage handicappers.

Golf is het spel tegen de baan en de weersomstandigheden. In de winter bevroren waterpartijen, in het najaar een natte baan door hevige regenval en in de zomer op plaatsen weelderige vegetatie. Je moet je spelstrategie aanpassen aan de situatie waarin de baan zich op dat moment bevindt.

De staat van de baan hangt in hoge mate van de wisselende omstandigheden af. Om de baan zo optimaal mogelijk te houden, heeft De Woeste Kop een maaibeleid ontwikkeld dat bestendig wordt uitgevoerd. Dit beleid is volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de NGF en past binnen de kaders van het GEO-certificaat:

  • onder de huidige (groeizame) omstandigheden, worden de fairways en greens dagelijks gemaaid;
  • de strook semi-rough rond de greens en fairways worden tweemaal per week gemaaid op +/- 4 cm en de gemaaide rough eenmaal per week op +/- 8 cm;
  • de overige delen ongemaaide rough gaan eenmaal per jaar -eind september begin oktober- onder het mes.

De ongemaaide rough heeft als doel: het stimuleren van de biodiversiteit rond het speelgebied van de baan om zodoende flora en fauna de kans te geven zich te handhaven en verder te ontwikkelen. Het streven naar biodiversiteit maakt deel uit van de GEO-certificering van de baan.

Anders dan de afgelopen jaren, waar we in april de fairways moesten beregenen vanwege het tekort aan neerslag, zorgt de vele regen van dit jaar voor een weelderige vegetatie.

Onze baan is een relatief kleine baan. Vanwege die kleine oppervlakte zijn de fairways redelijk smal en is de kans wat groter dat je een keer uit de ongemaaide rough moet spelen.

Deze zomer wordt door de NGF de baan opnieuw gemeten. Aan de hand van die resultaten wordt de moeilijkheidsgraad van de baan bepaald. Daarbij wordt gekeken naar het landingsgebied van een bal vanuit het perspectief van verschillende type golfers. Liggen er in die landingsgebieden hindernissen, staan er bomen of is er een dogleg? Hoe breed is het landingsgebied, is het vlak, wat is de maaihoogte? Allemaal factoren die het resultaat beïnvloeden.
 Zo wordt voor iedere kleur tee box een Course Rating bepaald. Aan de hand daarvan wordt de playing handicap berekend. Hoe gemakkelijker het een speler wordt gemaakt, hoe lager de playing handicap zal zijn.

Toch kunnen we -in samenspraak met de greenkeepers- enkele aanpassingen toezeggen die naar we hopen een deel van de onrust onder de leden zal wegnemen.

Er is een aantal plaatsen in de baan waar het hoge gras voor veel spelers problemen veroorzaken en het zelfs ten koste gaat van hun spelplezier. Die plaatsen worden vanaf vandaag als gemaaide-rough in de maairoutine opgenomen:

  • de dijk aan de rechterkant van de fairway van hole 4;
  • de carry van hole 13;
  • de carry van hole 18.

Tips:

  • Mocht het niet lukken de rough te omzeilen door er of overheen, erlangs of ervoor te spelen, dan is het een overweging - voor de heren senioren - om van rood te spelen en niet van geel. U levert een paar slagen in, maar het speelplezier wordt er aanzienlijk door vergroot.
  • Indien de bal in de rough is verdwenen, speel alvast een provisionele bal!

Meer nieuws

MAAIBELEID/HOGE ROUGHS

De laatste weken krijgen de baancommissie en marshals steeds vaker de vraag waarom bepaalde delen van de roughs zo hoog zijn? Het maaibeleid is erop gericht gedurende het seizoen de baan uitdagend te maken voor iedere speler, zowel hoge als lage handicappers.

Lees verder

EIKENPROCESSIERUPS

Helaas hebben we op de baan last van de vervelende eikenprocessierups.

Lees verder

CORONA UPDATE M.I.V. 26 JUNI 2021

Goed nieuws! Door de daling van het aantal besmettingen en toename van het aantal gevaccineerden, worden veel coronamaatregelen vervroegd versoepeld. Bijna alles kan weer, maar 1,5 meter afstand houden blijft de allesbepalende norm. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor golf op een rij. Ze gaan in op zaterdag 26 juni.

Lees verder

REGELS RESERVERINGEN VOOR GASTEN EN INTRODUCEES

Onderstaand schema wordt gevolgd om gasten en introducees te ontvangen.

Lees verder