NIEUWE RESTAURANTHOUDERS GAAN AAN DE SLAG

Door covid-19 kon het geen groots evenement worden, dus vond de ondertekening van het contract met de nieuwe restauranthouders ‘en petit comité’ plaats. 

De voorzitter van de Stichting Pieter van Hoogstraten meldde dat het bestuur verheugd is over de komst van Eric en Bianca van Bochove van ’t Vlasbloemeken en over het aantreden van Quinten Missiaen, die de dagelijkse leiding van het restaurant op zich gaat nemen. Pieter benadrukte dat met de kwaliteit die Patrick van De TopZ en zijn team tot nu toe boden, de lat op een behoorlijk niveau ligt. Eric zegde toe dat ook zij er alles aan zullen doen die hoogte zeker te evenaren. Alle drie hebben ze er het volste vertrouwen in en ze zijn blij binnenkort aan de slag te gaan.

Het driemanschap heeft hun nieuwe onderneming ‘The Loft’ genoemd en is vanaf 1 april geopend, uiteraard onder de noodzakelijke corona-condities. De take away en to go-formule worden in ieder geval voorlopig gehandhaafd.

Na de onthulling van het nieuwe logo werd een bescheiden proost uitgebracht op de samenwerkingsovereenkomst.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Eric, Bianca en Quinten: welkom op De Woeste Kop.