Nieuws van de marshals sept 2022

Speciale aandacht voor enkele belangrijke gedragsregels op DWK    

Als marshals / gastheren- en gastvrouwen worden we dagelijks geconfronteerd met de “vergetelheden” van onze leden en gastspelers. We vragen daarom uw speciale aandacht en medewerking om onderstaande puntjes, samen met ons, op te lossen.

1.       Bunkers: Met de indienstname van de hernieuwde holes 15 en 16 zagen we onmiddellijk dat het voor velen niet duidelijk is hoe ze zich dienen te gedragen in- en rondom de bunkers. Elke golfer dient te weten is dat we bunkers betreden en verlaten langs de lage kant zodat we de opgaande bunkerflank niet beschadigen. Hark na betreden de bunker aan met twee handen, hark alle voetstappen weg ook als die niet van U zijn.

2.       E-golf4U: Boek flights altijd via Egolf4U, schrijf U altijd uit wanneer U niet komt spelen. We vragen dit ook te doen als iemand anders voor u gereserveerd heeft.

3.   Bijboeken: Bijboeken in E-golf4U bij incomplete flights mag altijd, hiertegen kan niet gereclameerd worden.

4.   Starten: Starten op tijdstip van boeking; niet eerder of later ; 5 minuten voor starttijd aanwezig bij start-tee. Er mogen enkel flights van max. 4 spelers starten. Overtreding van deze regel leidt tot een berisping. Meerdere overtredingen leiden tot een schriftelijke waarschuwing.

 5.  Voorrangsregel: spelers die van hole 9 komen hebben voorrang op spelers die starten op hole10. Bij opstoppingen volg de instructies van de marshal en/of gebruik je gezond verstand. Denk aan ritsen.

6.    Handicartgebruik: De baan wordt natter, we zien al regelmatig sporen van de buggy's. Wij vragen u zoveel mogelijk op de paden te blijven en de geadviseerde routes.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Guy Kouwijzer Vzt marshal cie