Onderzoek naar ledentevredenheid

Het bestuur vraagt u deel te nemen aan een onderzoek naar ledentevredenheid. Dit onderzoek in de vorm van een enquête geeft het bestuur meer inzicht in de wensen en ideeën van de leden.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan het bestuur gerichter aanpassingen maken in beleidsplannen en zo het draagvlak bij de uitvoer van die plannen vergroten.
De enquête wordt uitgevoerd door Players 1st in samenwerking van de NGF/NVG.
Er worden vragen gesteld over allerlei zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van onze vereniging. U kunt anoniem uw mening geven.
Het onderzoek wordt in 3 etappes aan de leden voorgelegd. Binnenkort zal 1/3 van de leden een verzoek krijgen hieraan deel te nemen. De overige leden zullen benaderd worden in februari en juni 2020.
Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.
Ieder lid van 18 jaar of ouder (dus ook ieder lid van een gezin met meerdere leden) krijgt een eigen uitnodiging met een unieke link naar de vragenlijst.
De eerste uitkomsten van het onderzoek zullen in de Algemene Ledenvergadering van april 2020 worden gepresenteerd.
Het bestuur hoopt van harte dat u allen hieraan deelneemt.

Meer nieuws

Status van de baan

In deze tijd van het jaar met wisselende weersomstandigheden kan de status van de baan nogal eens veranderen. Wij raden u aan de website te raadplegen voor de juiste informatie over de toegankelijkheid en de status van de baan.

Lees verder

SAMEN TRAINEN, SAMEN SPELEN

Afgelopen zomer is gestart met groepstrainingen voor hoge handicappers (37 t/m 54). Gezien het succes van deze trainingen is besloten om in de komende maanden deze weer te organiseren.

Lees verder

Sportief beleid

De Werkgroep Sportief Beleid heeft zich o.a. als doel gesteld meer leden te laten deelnemen aan clubactiviteiten van De Woeste Kop. Een van deze activiteiten is “ Samen trainen, samen spelen”.

Lees verder

Onderzoek naar ledentevredenheid

Het bestuur vraagt u deel te nemen aan een onderzoek naar ledentevredenheid. Dit onderzoek in de vorm van een enquête geeft het bestuur meer inzicht in de wensen en ideeën van de leden.

Lees verder