OPROEP GASTVROUWEN EN GASTHEREN

Voor “De Woeste Kop” is het verenigingsgevoel van groot belang en we willen dan ook dat nieuwe leden op een prettige manier welkom geheten worden binnen de club.

Voor beginnende golfers hebben wij het systeem van mentoren maar we willen ook dat gevorderde nieuwe leden zich welkom voelen op de club.

Met dit oogmerk willen wij een pool van gastvrouwen en gastheren creëren die nieuwe leden op de club ontvangen en ze wegwijs maken binnen de vereniging.

Het is de bedoeling dat het secretariaat een nieuw lid koppelt aan een gastvrouw of gastheer en dat er een afspraak gemaakt wordt voor een ontvangst op de club. De gastheer of gastvrouw heet het nieuwe lid welkom vertelt aan de hand van een checklist het één en ander over de vereniging. Vragen kunnen worden beantwoord of worden doorgespeeld aan het secretariaat of het bestuur.

Wij gaan ervan uit dat een dergelijke ontvangst ca. een uurtje zal duren.

Wij hopen dat een flink aantal leden zich zullen aanmelden als gastvrouw of gastheer om daarmee een steentje te kunnen bijdragen aan het welkom heten van nieuwe leden in de vereniging.

Aanmelden kan via info@dewoestekop.nl

Bestuur DWK

Meer nieuws

CORONA TOEGANGSPAS NODIG VANAF 25 SEPTEMBER

Vanaf zaterdag 25 september vervalt het anderhalve meter Handboek en is op gezag van de veiligheidsregio Zeeland voor toegang tot het restaurant The Loft een geldige Coronatoegangspas noodzakelijk. Geldige toegangspassen zijn de app CoronaCheck, het “gele vaccinatieboekje” of ander wettelijk geaccepteerd document. Onze Belgische leden kunnen daarvoor ook de CoronaSafe app gebruiken.

Lees verder

OPROEP GASTVROUWEN EN GASTHEREN

Voor “De Woeste Kop” is het verenigingsgevoel van groot belang en we willen dan ook dat nieuwe leden op een prettige manier welkom geheten worden binnen de club.

Lees verder

PROCUP 2021

Voor de 3e keer werd ook dit jaar de Procup georganiseerd op initiatief van onze pro Matthew Lowe. Wat is dat eigenlijk een Procup?

Lees verder

INSCHRIJVING NGF COMPETITIE 2022

De inschrijving voor de NGF Competitie 2022 is geopend. Op de website onder tabblad “Leden” - “NGF Competitie” vindt u (zodra deze bekend zijn) de data waarop de wedstrijden plaats vinden alsook de voorwaarden waaraan door elke individuele speler voldaan moet worden.

Lees verder