SBBI

In 2018 hebben vereniging en stichting samen het initiatief genomen om het clubhuis voor meer doelen bruikbaar te maken dan de gebruikelijke sport-horeca. Er werd een zogenaamd ‘sociaal belang behartigende instelling’ opgericht: SBBI. De SBBI heeft een gebruiksrecht voor het clubhuis en kan ruimten beschikbaar stellen voor evenementen in allerlei vormen.

 

In de ALV van november 2018 werd toegelicht dat een eerste gebruiksperiode zou gelden voor de wintermaanden. Avondbijeenkomsten met bijvoorbeeld cultureel, koeken, muziek, jeugd of zelfs feestelijke bijeenkomsten zijn dan mogelijk zinder dat de golfers overdag daar last van ondervinden. De TopZ wil dit graag faciliteren, mede om in de winter meer werk te hebben.

Ook sponsoren of bedrijven valt iets extra’s te bieden, zoals vergaderruimte, het gebruik van de horecaruimte om te dineren en dergelijke meer. Voorwaarde is wel dat iedere bijeenkomst ook een stukje bevordering van de golfsport inhoudt, zoals het volgen van een clinic of een lezing over golf.

Zodra de bestuurskamer zal zijn opgeknapt, worden arrangementen beschikbaar om de ruimte te gebruiken voor vergaderingen in andere bijeenkomsten.

Afgelopen jaar is een voorzichtige start gemaakt met een aantal diners door leden naast de al langer lopende ontbijt-netwerkclub.

Op 19 oktober is een succesvol evenement geweest voor het personeel van Luijtjens Retail uit Axel, met een clinic en een feestavond.

Axelse werknemers waaronder veel jongeren konden op die manier eens ‘over onze drempel’ komen.
Voor dit evenement is met de nodige aandacht zorggedragen voor orde en veiligheid.

De SBBI wil komend jaar een cultureel evenement organiseren met en/of voor de leden. Daarvoor zijn contacten gelegd met Muziekpodium Zeeland. Andere voorstellen zijn eveneens welkom. Verder zijn de wintermaanden weer beschikbaar voor aanvragen.

Bij interesse om iets te organiseren kan met het secretariaat of De TopZ contact worden opgenomen. Zij zullen Marion Menu en Willem van Voorst Vader, die samen de SBBI vormen, benaderen.