Tip van de pro (NOV)

Het is belangrijk uw spieren los te maken voordat u de baan op gaat.

 

1. Ga in een kleine spreidstand staan, pak een club aan beide uiteinden vast en strek de armen recht voor u uit: Set up

2. Zwaai dan met gestrekte armen zo ver mogelijk naar rechts: Back swing

3. Vervolgens zwaait u zo ver mogelijk naar links : Finish

Doe dit ongeveer 10 keer.
De voeten blijven in dezelfde positie staan.