Tip van de pro (MEI)

 Correct aanharken van de bunker

 

  1. Stap aan de lage zijde van de bunker in om uw bal eruit te slaan en neem –om te voorkomen dat u nog een keer terug moet- de hark alvast mee
  2. Hark de bunker met beide handen licht aan, zodat u niet teveel zand mee harkt naar de instapplaats
  3. Stap nooit aan de green-zijde uit de bunker, om te voorkomen dat u de randen beschadigt
  4. Plaats de hark zodanig terug dat deze volledig buiten de bunker ligt

 

SUCCES!