vacatures

Golfvereniging De Woeste Kop en de Stichting Golf Zeeuws-Vlaanderen streven ernaar een golfclub te zijn waar sportiviteit, professionaliteit en plezier de sleutelwoorden zijn. We voeren daarvoor een beleid waardoor leden, vrijwilligers, medewerkers en partners zich verbonden en betrokken voelen voor elkaar, de baan en de omgeving. Het zal u niet verbazen dat hierbij de hulp van vrijwilligers essentieel is.

Naast algemene vacatures, hebben we bij zowel de vereniging als de stichting geregeld vacatures voor vrijwilligers die willen meewerken het sport- en spelplezier te faciliteren inclusief de nazit op hole 19.

Aanmelding voor de baan-, sponsor-, en clubhuiscommissie kan via de secretaris van de stichting: mailadres: secretarisstichting@dewoestekop.nl.

Aanmelding voor de overige commissies kan bij de secretaris van de vereniging, mailadres: secretarisvereniging@dewoestekop.nl.

Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen  met de voorzitter van de commissie waar u belangstelling voor heeft. Een overzicht van de commissies vindt u via onze website, resp. van de stichting. of van de vereniging .

Wij zoeken vrijwilligers waaronder Marshals. Dat is 1 maal in de maand 6 uur. Wilt u meer informatie kom gerust informeren bij het secretariaat.