Wedstrijdreglement Matchplay kampioenschappen (2017)

Voor deze kampioenschappen geldt het wedstrijdreglement van Golfvereniging De Woeste Kop zoals te vinden op haar website
Iedereen met een EGA handicap van ≤ 36.0 kan zich inschrijven.
Er wordt gespeeld volgens een afvalsysteem (ladder)
Het maximum aantal deelnemers is 64 heren en 64 dames
De minimale deelname voor beide categorieën is 8
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er één, twee of meer kwalificatieronden worden gespeeld of zelfs geen en wordt direct doorgegaan naar de ⅛ finale ronde
De flights voor de eerste speelronde zullen worden opgesteld door de wedstrijdcommissie.
Spelers dienen zelf onderling de datum en tijd voor het spelen van hun wedstrijd af te spreken
De clubkampioenen (dames/heren) van het voorafgaande jaar plus 7 ingeschreven spelers met de laagste EGA handicap worden rechtstreeks geplaatst voor ⅛ finale ronde. De overige spelers  (8) komen voort uit de kwalificatieronden
De ⅛ finale ronde start altijd met 16 spelers, tenzij de inschrijving voor een categorie < 16, maar > 8 spelers is.
Bij forfait van 1 of meerdere van de 16 speelgerechtigde spelers zal het schema voor het finaleweekend worden aangevuld met de verliezers van de laatste voorronde op basis van de laagste handicap.
De winnaar van de kwalificatiewedstrijd vult de uitslag in op het matchplay sjabloon in de hal en stuurt de uitslag per e-mail naar de wedstrijdleiding.
Bij een gelijk resultaat in een speelronde, ⅛ finale en ¼ finale wordt een “Sudden Death play-off” gespeeld volgens de baan route vanaf hole 1.
De begin en einddatum van de kwalificatieronden zullen worden aangekondigd in de wedstrijdkalender.
De begin en eind data van de ⅛ finale en ¼ finale worden vermeld in de wedstrijdkalender
De datum voor de ½ finale en finale wordt vermeld in de wedstrijdkalender
Er gelden de volgende aanvullende bepalingen:

Inschrijving geschiedt via E-Golf4U terminal in het clubhuis of via de website en sluit 4 dagen vóór aanvang van de eerste dag (zie wedstrijdkalender) van de eerste kwalificatieronde.
Het Matchplaykampioenschap wordt vanaf de rode tee box (dames) en vanaf de gele tee box (heren) gespeeld.
Handicapverrekening wordt niet toegepast.
De startlijsten worden uiterlijk 3 dagen voor de start van een speelronde bekend gemaakt op de website van de Golfvereniging en gepubliceerd op het publicatiebord in het clubhuis.
Voor elke ronde meldt de speler zich uiterlijk 5 minuten vóór de overeengekomen starttijd op de eerste tee. Verzuimt een speler zich op tijd te melden zal regel 6-3a worden toegepast.
Bij gelijke stand na hole 18 in de ½ finale en finale geldt dat er een 'Sudden Death play-off' wordt gespeeld vanaf hole 1, vervolgens hole 2 en 18. Deze route wordt herhaald totdat er een uitslag is bereikt.
Spelen in handicarts en buggies is niet toegestaan.

In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.
De wedstrijdcommissie verwacht dat deelnemers aan de 2017 NGF competitie zich  ook zullen inschrijven voor het clubkampioenschap Matchplay.

Wedstrijdcommissie Golfvereniging De Woeste Kop

Voor de belangrijkste regelverschillen tussen Matchplay en Strokeplay klik hier...

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen