Toelichting op Wedstrijdprogramma 2017

De uitgangspunten van de Wedstrijdcommissie voor het wedstrijdprogramma van 2017 blijven in grote lijnen hetzelfde als die van de afgelopen jaren. We streven naar een goede balans in de wedstrijden voor zowel de wedstrijdspeler, de recreatieve speler en de jeugd. Verder streeft de WECO ernaar om de sluiting van de baan op een wedstrijddag zoveel mogelijk te beperken ten gunste van de niet deelnemende spelers. Er worden dan ook verschillende wedstrijden op hole 1 en hole 10 gestart om dit te realiseren. Bij een deelname van minder dan 8 personen vervalt de wedstrijd.

De dienstdoende wedstrijdleiding is eindverantwoordelijk en is beslissingsbevoegd voor de indeling van de wedstrijd. Speciale verzoeken bij inschrijvingen m.b.t. starttijden, zullen, waar enigszins mogelijk, gehonoreerd worden. Verzoeken met betrekking tot een flight indeling zullen niet worden ingewilligd. De minimale leeftijd voor deelname aan de door de WECO georganiseerde wedstrijden is 12 jaar mits een EGA Hcp ≤ 36.0. Genoemde leeftijd moet bereikt zijn op de dag van de wedstrijd.

Snelheid in de baan blijft de constante aandacht van de Wedstrijdcommissie vragen. In het wedstrijdreglement is een artikel opgenomen dat de wedstrijdleiding de mogelijkheid biedt om een sanctie ( 2 strafslagen /op de klok zetten) uit te vaardigen voor langzaam spel.

Door de NGF wordt het spelen van andere tees gestimuleerd. De wedstrijdcommissie zal daarom een aantal wedstrijden organiseren met verplichte en afwijkende tee-keuze.

Sinds 1 januari 2016 is er geen onderscheid meer in een actieve of inactieve handicap. Ook alle spelers met een Hcp 37 t/m 54 hebben vanaf 1 januari 2016 een officiële EGA Hcp.

Clubkampioenschappen

Het clubkampioenschap strokeplay zal zowel bruto als netto (= met handicap verrekening) worden gespeeld. Het clubkampioenschap strokeplay (bruto) vindt, zoals gebruikelijk, plaats over 54 holes (2 x 18 holes op zaterdag en 1 x 18 holes op zondag) en het clubkampioenschap strokeplay (netto) over de 36 holes van de zaterdag. De achterliggende gedachte is om meer interesse voor de  clubkampioenschappen te verkrijgen en daarom staat de inschrijving ook open voor EGA Hcp ≤ 36. Er wordt gespeeld vanaf de backtees.

Na 36 holes op de zaterdag wordt de winnaar en winnares van de netto strokeplay wedstrijd bekend gemaakt. Tevens wordt de cut bekend gemaakt voor de 18 holes op zondag.

Het clubkampioenschap strokeplay senioren vindt plaats over tweemaal 18 holes. De handicart (niet de private buggy) zal worden toegelaten. Dus spelers die gerechtigd zijn om gebruik te maken van een handicart worden niet uitgesloten. Dit kampioenschap gaat over bruto strokeplay en over twee maal 18 holes, verdeeld over twee dagen tijdens het weekend.

Nieuw in 2017

Playing Handicap

Zowel reeds vermeld: Sinds 1 januari 2016 is er geen onderscheid meer in een actieve of inactieve handicap. Ook spelers met een hcp 37 t/m 54 hebben vanaf 1 januari 2016 een officiële EGA Hcp.

De WECO had in 2016 een aparte 9 holes wedstrijd toegevoegd aan de stableford maandbeker. Door de geringe belangstelling is deze komen te vervallen.

Nu de inschrijving van de meeste wedstrijden ook opengesteld is voor EGA Hcp hoger dan 36 zien we dat deze groep meer dan evenredig hoog vertegenwoordigd is in de top van de uitslagen. We hebben de EGA Hcp inschrijvingsgrens voor de meeste wedstrijden gehandhaafd op EGA ≤ Hcp 45 , om zoveel mogelijk clubleden te laten participeren. Spelers met een EGA HCP tussen 36 en 45 spelen echter met een playing HCP 36, om iedereen een faire kans te geven op een goede wedstrijduitslag. Voor de hcp verlaging van deze spelersgroep is correct invoeren van het aantal slagen vanuit hun eigen playing handicap  in EGolf 4U wel belangrijk.

Maandbekers

Het afgelopen jaar heeft de WECO een geringe daling gezien in het aantal deelnemers aan de georganiseerde wedstrijden. Vooral bij de maandbekers was dit het geval wat buiten het vervallen van de 9 holes wedstrijden tot een verdere aanpassing qua organisatie van de maandbekers heeft geleid.

In 2017 zullen de Maandbekerwedstrijden Strokeplay en Stableford op dezelfde dag gespeeld worden, met een totale maximale inschrijving van 72 deelnemers (2 x 36). Er zullen 9 maandbekers worden georganiseerd. Om de competitie eerlijk en toegankelijk te houden voor alle leden mag er aan 6 maandbekers worden deelgenomen waarvan de beste vier resultaten gelden voor het klassement.

Maandbeker Strokeplay Hcp < 20.1 / verplichte teekeuze

Heren   : Hcp ≤ 9.9 Wit,             Hcp 10.0 -  20.0 Geel

Dames : Hcp ≤ 9.9 Blauw,         Hcp 10.0 – 20.0 Rood

Bij gelijke score in Strokeplay geldt de speler met de lagere exact handicap als winnaar. Indien de exact handicaps dan nog gelijk zijn, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3 of 1 holes van de ronde. Als dan nog geen winnaar is aan te wijzen, beslist het lot.

Maandbeker Stableford Hcp 20.1 tot 45 / verplichte teekeuze

Heren   : Hcp 20.1 - 28.9 Geel, Hcp 29 - 36 Blauw, Hcp 37 – 45 Rood

Dames : Hcp 20.1 – 36   Rood, Hcp 37 - 45 Oranje

Bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald door vergelijking van de scores op de laatste 9, respectievelijk de laatste 6, laatste 3 en laatste hole. Indien ook hierdoor geen winnaar kan worden aangeduid, bepaalt het lot.

Indien een speler zijn handicap verbetert/verslechtert en daardoor in een andere categorie van de maandbeker terecht komt zal hij/zij de keuze hebben binnen de categorie te blijven waarin hij/zij het maandbeker seizoen is begonnen of over te stappen. Een switch kan slechts 1 maal per seizoen plaatsvinden.

Bij de laatste maandbeker zullen de 45 hoogst gerangschikte spelers die nog geen 6 wedstrijden hebben gespeeld voorrang krijgen bij inschrijving.

Matchplay kampioenschap

Het Matchplay kampioenschap wordt weer gestart met een aantal voorrondes afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indeling geschiedt op handicap.

Om de voorrondes voor iedereen interessant te houden zullen de Matchplay kampioenen van het voorgaande jaar en de 7 zich inschreven spelers met de laagste EGA hcp rechtstreeks geplaatst zijn voor het finale weekend (⅛ finale). Het finale weekend start altijd met 16 spelers. Bij forfait van 1 of meerdere van de 16 speelgerechtigden zal het schema aangevuld worden met de verliezers van de laatste voorronde op basis van de laagste Exact Hcp.

Klassiekers

De Zweefvliegtrofee & Erpelkapper zijn klassiekers die zijn vervallen. De reden is gebrek aan support van de oorspronkelijke sponsoren. In plaats van deze wedstrijden zijn twee nieuwe seizoenwedstrijden ingeroosterd waardoor we nu een wedstijd hebben voor ieder jaargetij.

Golf in the dark

In 2016 hebben een aantal commissie leden het initiatief genomen om weer een wedstrijd “golf- in-the-dark” te organiseren. Dit was meer dan een geslaagd initiatief en deze wedstrijd heeft daarom weer een plaats op de kalender gekregen.

Wij wensen U een sportief golfseizoen toe.

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen