VEILIGHEID

ONWEER – BLIKSEM

Buitensporters dus ook golfers zijn extra kwetsbaar bij onweer. Vooral open velden zoals een golfbaan zijn dan gevaarlijk. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en worden aangeraden de veiligheidstips nauwkeurig op te volgen.

 

In geval van een georganiseerde golfwedstrijd en/of -evenement bepaalt de wedstrijdleiding of de wedstrijd wordt gestaakt en de ronde eventueel na de onweersbui wordt voortgezet. Maar ook als de speler zelf denkt dat er gevaar is voor blikseminslag, kan hij zijn ronde ongestraft onderbreken, beschutting zoeken en wachten met verder spelen tot de onweersbui voorbij is.
 

Hoe weet u dat er onweer op komst is?

 • raadpleeg de weersvoorspellingen en check de buienradar;
 • een andere aanwijzing zijn de wolken; grote ronde, opbollende, groepen stapelwolken staan meestal voor een naderende weersverandering. Als bovendien de wind toeneemt en op de wolken verticale torenachtige pieken komen en onder de wolken valstrepen door regen, is er bijna zeker een onweersbui op komst.

Hoe ver of dichtbij is de bliksem?

 • geluid, dus ook donder, beweegt zich met een snelheid van meer dan 300 meter per seconde voort; de donder doet dus over elke kilometer ongeveer 3 seconden;
 • als u dus de bliksemschicht ziet, begin dan langzaam seconden te tellen tot u de donder hoort; als u het aantal getelde seconden door 3 deelt, weet u hoeveel kilometer de bliksem nog is verwijderd;
 • is de tijd tussen bliksem en donder minder is dan 10 tot 12  seconden, moet u direct een veilige plek  opzoeken.

Tips

 • zoek z.s.m. een veilige plek; dit zijn het clubhuis, driving range gebouw, stokkenloods, schuilhutten bij hole 1-3, 6-8-9, 14-15, auto met gesloten ramen en vast dak (geen cabriolet met linnen dak of een buggy);
 • maak dat u binnenkomt en blijf overal van af; raak dus geen waterleidingen, gasleidingen, antenneleidingen en metalen buitenmuur beplating aan;
 • gebruik geen water;
 • laat uw bal, golfkar met tas en paraplu plat op de grond achter en haal deze pas na de bui weer op;
 • indien het niet mogelijk is om tijdig een veilige ruimte te vinden, verspreid u dan z.s.m.; een groep loopt groter gevaar dan een speler alleen;
 • loop zover mogelijk van uw golfuitrusting vandaan en zoek het laagste punt in de omgeving op;
 • ga met uw voeten tegen elkaar op de grond zitten, liefst in een greppel of bunker en maak u zo klein mogelijk;
 • stop uw hoofd tussen de knieën en sla de armen er omheen
 • ga nooit onder of in de buurt van bomen en afrasteringen schuilen, vermijdt heuvels en andere hoge punten;
 • als u in het bos loopt, zoek dan onmiddellijk het open terrein op;
 • verlaat de veilige plek pas als de onweersbui echt voorbij is

 


NOODPLAN

Algemeen

 • Kijk op de scorekaart voor belangrijke telefoonnummers
 • In geval van een calamiteit bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112 
 • Bel na de 112-melding het secretariaat, tel. +31 (0)115 564467, keuzemenu 1; het secretariaat of de horeca komt dan in actie
 • Kunt u zelf niet bellen, vraag dan iemand in uw directe nabijheid dit te doen; het is beter om een hulpdienst ‘voor niets’ te laten komen dan dat de hulp te laat komt

AED

 • De AED hangt in de hal van het clubgebouw
 • Van leden en medewerkers wordt verwacht dat ze tijdens een noodsituatie bezoekers, zoals greenfee spelers in het actieplan betrekken, bijstaan en/of naar een veilige omgeving loodsen

Brand:

 • Sluit zo nodig ramen en deuren
 • Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden
 • Verlaat de gevarenzone

Blikseminslag:

 • Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij
 • Verleen zo mogelijk eerste hulp
 • Sluit bij brand ramen en deuren
 • Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden
 • Verlaat de gevarenzone alleen als de intensiteit en afstand van de onweersbui het toelaat

Ongeval en/of onwel worden:

 • Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij
 • Verleen zo mogelijk eerste hulp

Inbraak:

 • Zorg dat niemand het gebouw ingaat
 • Verlaat de gevarenzone in afwachting van hulpdiensten
 • Maak indien mogelijke een foto van (vluchtende) inbreker(s) indien dat zonder gevaar kan
 • Noteer zo mogelijk het kenteken van het vervoermiddel 


Instortingsgevaar:

 • Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij
 • Verleen zo mogelijk eerste hulp
 • Sluit bij brand ramen en deuren
 • Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden
 • Verlaat de gevarenzone in afwachting van hulpdiensten
 • Zorg dat niemand het gebouw ingaat

Bommelding of overval:

 • Laat geen mensen meer toe 
 • Houdt de telefoon vrij en blijf op uw post
 • Maak indien mogelijk een foto van de (vluchtende) bommelder(s) / overvaller(s) indien dat zonder gevaar kan
 • Noteer zo mogelijke het kenteken van het vervoermiddel 


Belangrijke telefoonnummers:

 

Meldkamer hulpverlening   112
Golfclub   +31(0) 115 564467
Marshal   +31(0) 613798619 
BHV coördinator   +31(0) 620618276
Dr. R. Harskamp   +31(0) 115 561666
Dr. J. Hoefman /Dr. Dees   +31(0) 115 561555
Dr. Samandar /Dr. v. Malderen   +31(0) 115 561777
Huisartsenpost   +31(0) 115 643000