Wedstrijden / wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie is binnen de vereniging belast met de organisatie van wedstrijden in de meest brede zin van het woord. Tot de taken van de Wedstrijdcommissie behoren onder andere:

  • opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender waarbij rekening wordt gehouden met de data van NGF-wedstrijden, de NGF-competitie en landelijke wedstrijden;
  • toepassen van een wedstrijdreglement;
  • organiseren en leiden van wedstrijden uit wedstrijdkalender;
  • mede organiseren en leiden van NGF-competitie op De Woeste Kop, die is opgedragen aan een Technische Commissie;
  • coördineren van wedstrijdactiviteiten van andere commissies.