Leden

De content voor leden wordt momenteel herzien en opnieuw geordend.

Op korte termijn kunt u onder deze button weer alle relevantie informatie vinden over: 
Wedstrijden, Vereniging, Bestuur, Baan, Secretariaat, Commissies, Stichting, Nieuwsbrieven, met alle daaronder vallende sub-onderwerpen.

De items worden de komende maanden verder ingevuld en geplaatst.

Excuses dat nu nog niet alle informatie direct beschikbaar is.