Sportief Beleid uit de startblokken

Aan de slag met sportief beleid

Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier, waardoor golfers zich meer verbonden en betrokken voelen bij de vereniging en meer gaan spelen. Sportieve programma’s zorgen er bovendien voor dat mensen beter sociaal integreren. Maar beginnende golfers hebben behoefte aan andere activiteiten dan ervaren golfers en het sportieve programma voor jeugd wijkt af van dat voor senioren. Om goed in te spelen op de sportieve ambities van álle golfers is een goed doordacht programma vereist.

De Woeste Kop organiseert in het kader van sportief beleid verschillende programma’s:

  • Golf Experiences; Dit zijn Open dagen waarbij kennis gemaakt kan worden met de golfsport;
  • Ik Word Golfer; een 3-stappenplan van beginner naar handicap-speler (zonder een lidmaatschap);
  • Trainingsprogramma’s in groepsverband voor leden.