Sportief Beleid uit de startblokken

28-05-2019

Op donderdag 23 mei jl. heeft de Werkgroep Sportief Beleid de eerste dagcursus van de NGF gevolgd. Er is een plan van aanpak gemaakt om een tweetal doelstellingen te gaan verwezenlijken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Golf Sport Model van de NGF.

 

Het bestuur van de vereniging heeft mede n.a.v. een SWOT-analyse de eerste twee doelstellingen bepaald die

a) meetbaar zijn en b) binnen twee jaar te realiseren zijn (SMART).

(Zie voor een verklaring van de termen SWOT en SMART de bijgevoegde sheets.)
 

DOWNLOAD SHEETS


De eerste doelstelling is het aantrekken van nieuwe golfers c.q. leden in de leeftijdscategorie van 40 tot 55 jaar. Het aandeel van deze leeftijdscategorie is met 91 leden binnen onze vereniging erg laag.

Het aandeel van leden boven 60 jaar is daarentegen het grootste. Op lange termijn zou dit een probleem voor de continuïteit van onze vereniging kunnen betekenen. Concreet is vastgesteld om binnen twee jaar 60 golfers in de leeftijdscategorie van 40 - 50 jaar te werven.

Bij het opstellen van een plan van aanpak wordt ook gekeken naar demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het tweede doel is om 60% van al onze leden minimaal 5 keer per jaar deel te laten nemen aan een clubactiviteit.

Dit aandeel is momenteel nog maar 40% van de leden.

Hoe meer leden betrokken zijn bij clubactiviteiten hoe kleiner de kans dat ze vertrekken.

De werkgroep kijkt daarbij naar golf gerelateerde clubactiviteiten, die meer behelzen dan alleen de wedstrijden en de ledenvergaderingen.

De volgende bijeenkomst is gepland in juni waarbij de plannen verder geconcretiseerd worden.

In dit informatieblok Sportief Beleid staat alle relevante informatie en houden we u op de hoogte van de vorderingen van de werkgroep.