Lid worden

Golfvereniging de Woeste Kop heeft ongeveer 850 leden. Het ledenbestand is een mix van jong en minder jong, man en vrouw en hoge en lage handicappers. Door de ruime baanopenstelling zijn er veel mogelijkheden om vrij te spelen of aan activiteiten mee te doen, zoals: wedstrijden, dames- en herendagen, competities en gezelligheidsevenementen.

Nieuwe leden worden na inschrijving wegwijs gemaakt en enige tijd begeleid. Leden van de vereniging zijn deelnemer in de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, die beheerder is van het golfcomplex waarop de leden van de vereniging spelen.

 

Lidmaatschapsvormen en tarieven 2019
Golfvereniging de Woeste Kop kent verschillende lidmaatschapsvormen. Een overzicht daarvan vindt u onder lidmaatschapsvormen en tarieven waar ook informatiebladen kunnen worden gedownload. 

Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen
Nieuwe leden moeten deelnemer worden in de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen die eigenaar is van het golfcomplex waarvan Golfvereniging de Woeste Kop de hoofdgebruiker is. Nieuwe leden worden deelnemer door, naar keuze, de aanschaf van een participatie van de stichting of het betalen van een jaarlijkse participatiebijdrage aan de stichting. De kosten vindt u onder tarieven.

Informatie
Voor informatie over het lidmaatschap van onze vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoon (+31) (0)115-564467, keuze 1 of via e-mail: info@dewoestekop.nl
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, postadres en telefoonnummer.

Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door inzending van het aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier ook uitprinten, invullen en bij het secretariaat afgeven. Toelating tot de vereniging betekent dat u de verplichtingen moet nakomen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals is bepaald in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.