Lid worden

Golfvereniging de Woeste Kop heeft ongeveer 1.050 leden. Het ledenbestand is een mix van jong en minder jong, man en vrouw en hoge en lage handicappers. Door de ruime baanopenstelling zijn er veel mogelijkheden om vrij te spelen of aan activiteiten mee te doen, zoals: wedstrijden, dames- en herendagen, competities en gezelligheidsevenementen.

Nieuwe leden worden na inschrijving wegwijs gemaakt en enige tijd begeleid. Leden van de vereniging zijn deelnemer in de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, die beheerder is van het golfcomplex waarop de leden van de vereniging spelen.

 

Lidmaatschapsvormen en tarieven
Golfvereniging de Woeste Kop kent verschillende lidmaatschapsvormen. Een overzicht daarvan vindt u onder lidmaatschapsvormen en tarieven waar ook informatiebladen kunnen worden gedownload.

Nieuwe leden worden na inschrijving wegwijs gemaakt in de vereniging: 

  • Beginnende golfers krijgen na het behalen van het regelexamen en het bewijs van technische vaardigheid van de pro een mentor toegewezen. De mentor begeleidt het nieuwe lid naar baanpermissie.
  • Nieuwe leden die reeds geoefend zijn, krijgen na inschrijving een uitnodiging van een gastheer/-vrouw, die hen op de hoogte brengt van al wat de vereniging organiseert.
     

Informatie
Voor informatie over het lidmaatschap van onze vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoon (+31) (0)115-564467, keuze 1 of via e-mail: info@dewoestekop.nl
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, postadres en telefoonnummer.

Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door inzending van het aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier ook uitprinten, invullen en bij het secretariaat afgeven. Toelating tot de vereniging betekent dat u de verplichtingen moet nakomen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals is bepaald in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.