Bestuur Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen

 

De Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen heeft tot doel het in eigendom, erfpacht, huur of onder andere titel in gebruik verkrijgen van een deel van het terrein aan de Justaasweg te Axel en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meer gebouwen.

Contact: secretarisstichting@dewoestekop.nl
 

Pieter van Hoogstraten - voorzitter

Chantal van Boven - secretaris

Hanneke Berbee - penningmeester

Adrie Pieters - Baancommissaris

Gert Post - Lid

Peter de Jonge - lid