Bestuur Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen

De Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen heeft tot doel het in eigendom, erfpacht, huur of onder andere titel in gebruik verkrijgen van een deel van het terrein aan de Justaasweg te Axel en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meer gebouwen.

Contact: secretarisstichting@dewoestekop.nl
 

Ed de Graaf - voorzitter

Hanneke Berbee - secretaris

Ed Rethans - penningmeester

Jan Adriaans - lid

Pieter van Hoogstraten - lid

Luc Missiaen - lid

Adrie Pieters - lidStatuten


instructies tuchtrecht    bijlage A verklaring coaches       Bijlage B Gedragsregels