Bestuur Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen

 

De Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen heeft tot doel het in eigendom, erfpacht, huur of onder andere titel in gebruik verkrijgen van een deel van het terrein aan de Justaasweg te Axel en het daarop aanleggen en exploiteren van een golfterrein met een of meer gebouwen.

Contact: secretarisstichting@dewoestekop.nl
 

Pieter van Hoogstraten - voorzitter

 - secretaris

Jan Klaassen - penningmeester

Gert Post  - Baancommissaris

Peter de Jonge - lid

Joep Fassaert - lid

Carlo de Kraker - lid

Mirjam Blom- van Spiegel - lid