Commissies Stichting

Het bestuur van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen wordt in de uitvoering van zijn werkzaamheden ondersteund door de Baancommissie en de Clubhuiscommissie. Deze commissies hebben deels eigen bevoegdheden, maar zijn altijd verantwoording schuldig aan het bestuur van de Stichting. De samenstelling is bij iedere commissie afzonderlijk weergegeven.