Lidmaatschapsvormen en tarieven

 

Gewone leden
30 jaar en ouder

INFOBLAD

Gewone leden
26 t/m 29 jaar

INFOBLAD

Gewone leden
18 t/m 25 jaar

INFOBLAD

 

Gewone leden
Studerend lid

INFOBLAD

 

Jeugdleden


INFOBLAD

 

Proefleden

 

INFOBLAD

 

Handicap registratie

 

INFOBLAD

 

Baanpermissie lidmaatschap

 

infoblad

 

Driving range-abonnee


INFOBLAD

 

Niet-spelende leden

 

INFOBLAD

 


 

JAARCONTRIBUTIE EN ENTREEGELD VAN GOLFVERENIGING DE WOESTE KOP

Ieder lid betaalt een leeftijdsgebonden jaarcontributie. Treedt een lid niet aan het begin van het kalenderjaar toe tot de vereniging maar later in het jaar, dan wordt de contributie naar rato bepaald.
Golfvereniging De Woeste Kop vraagt van ieder nieuw lid de eenmalige betaling van het entreegeld. (Zie hieronder). De hoogte van dit bedrag is leeftijdsafhankelijk. Met deze bijdrage betaalt het intredend lid mee aan de investeringen die in het verleden zijn gedaan.
 

PARTICIPATIEBEWIJS EN PARTICIPATIEBIJDRAGE VAN DE STICHTING GOLF ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Ieder lid van Golfvereniging De Woeste Kop ouder dan 26 jaar, is verplicht deelnemer te worden van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen.
Ter gedeeltelijke financiering van het verkrijgen, beheren en onderhouden van de golfbaan, oefenfaciliteiten en opstallen geeft de Stichting aan haar deelnemers een participatiebewijs van eenmalig € 1135,-- uit of heft van haar deelnemers een jaarlijkse bijdrage van € 100,--. Het toetredend lid maakt een keuze uit deze twee mogelijkheden.

Voor een niet-spelend lid bedraagt de participatiebijdrage € 25,-- per jaar.
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage kan niet cumulatief gebruikt worden voor een participatiebewijs.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van Golfvereniging De Woeste Kop en inlevering van het participatiebewijs stort de Stichting het bedrag aan het ex-lid terug.
De jaarlijkse bijdrage wordt niet geretourneerd.
Bij deze regeling is het reglement van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen leidend.