Regel- en Handicapcommissie

De Regel- en Handicapcommissie is o.a. belast met het toekennen, berekenen en administreren van de playing en exact handicaps van alle leden, volgens de regels van het EGA Handicap Systeem. De commissie is ook verantwoordelijk voor het informeren van de leden over de regels voor de verkrijging en berekening van handicaps en organiseert daarnaast de regelavonden als voorbereiding op de examens. De Regel- en Handicapcommissie neemt deze examens ook af.

Als voorbereiding op uw examen of om de regels van de golfsport na te zien kunt u de volgende sites raadplegen:

NGF  

Randa rules   


Regelavonden en Regelexamens 2022

 Regelavond
19.30 uur

Regelexamen
10.00 uur


Aanmelden
uiterlijk

20 jan 22 jan 16 jan
24 febr 26 febr 20 febr
24 maart 26 maart 20 maart
21 april 23 april 17 april
19 mei 21 mei 15 mei
23 juni 25 juni 19 juni
28 juli 30 juli 26 juli
25 aug 27 aug 23 aug
22 sept 24 sept 20 sept
22 okt 10.00 uur 29 okt 19 okt
19 nov 10.00 uur 26 nov 16 nov
10 dec 10.00 uur 17 dec 7 dec

 

Aanmelding uiterlijk zondag vóór de regelavond op info@dewoestekop.nl


Baanpermissie en het behalen van handicap 54

Wanneer u als startend golfer uw baanpermissie hebt gehaald, is het volgende doel het verkrijgen van een officiële EGA-handicap van 54 of lager. Daarmee kunt u aan wedstrijden meedoen en/of op een aantal andere golfbanen spelen. Met ingang van 5 juli 2018 verandert de manier waarop u handicap 54 kunt behalen:

  • Bij het verkrijgen van uw baanpermissie krijgt u een aanvangshandicap van 55 toegewezen;
  • U kunt die aanvangshandicap veranderen in een officiële EGA-handicap door een qualifying kaart in te voeren in E-Golf4U of met de Golf.nl app. Die kaart moet de eerste keer tenminste 19 stablefordpunten opleveren over 9 holes of 37 stablefordpunten over 18 holes;
  • Uw mentor kan u vertellen hoe u een qualifying kaart kunt lopen en deze kunt invoeren. Die informatie staat ook op onze website;
  • Jeugdleden t/m 14 jaar die baanpermissie hebben, moeten hun kaart laten marken door een lid van de Jeugdcommissie of door iemand die door de Jeugdcommissie is aangewezen. De scorekaart moet vervolgens worden ingeleverd bij de Jeugdcommissie

 

Verandering Handicapsysteem

Met ingang van 1 januari 2020 verandert het handicapssysteem, dit zal echter in Nederland pas m.i.v. 1 januari 2021 gebeuren.

Voor de handicapbepaling wordt dan overgegaan op het nieuwe ‘World Handicap System’. De basis van dit systeem is dat de handicap van iedere speler wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 qualifying scores.

Als spelers veel qualifying kaarten inleveren, zakt hun handicap met het nieuwe handicapsysteem sneller dan nu het geval is met het EGA-systeem. Uiteraard gaat de handicap ook sneller omhoog als er minder goed wordt gespeeld.

Waarom nu al deze aankondiging?

Uw handicap zal het meest nauwkeurig zijn, wanneer u dit jaar minstens 20 qualifying kaarten inlevert. Want de kaarten uit 2020 -en indien nodig die uit 2019- tellen mee bij de handicapbepaling op 1 januari 2021.

Waarom komt er een nieuw handicapsysteem?

Het antwoord is even kort als eenvoudig: om wereldwijd slechts met één handicapbepaling te werken. Golf heeft één set regels voor alle soorten wedstrijden, één set regels voor equipment en één set regels voor de amateurstatus, maar er zijn wel 6 verschillende handicapsystemen.

Op dit moment zijn nog niet alle details van de nieuwe berekening bekend; die volgen in de loop van 2020. We houden u op de hoogte.

 

Score invullen

Sinds eind 2017 is de NGF-app Golf.nl aan het bestand van De Woeste Kop gekoppeld. Dat betekent dat u ook deze app kunt gebruiken om uw score in te voeren, naast de vertrouwde mogelijkheden van de E-Golf4U terminal en -app. Met de Golf.nl app kunt u op alle banen in Nederland uw score invoeren, die vervolgens wordt gesynchroniseerd met De Woeste Kop. Vanaf 1 april 2018 is het ook mogelijk om meerdere qualifying kaarten van 9 holes op één dag in te leveren. De reden is dat de NGF wil stimuleren dat golfers meer Q-kaarten lopen met het doel hun handicap te verbeteren.


Adoptie van holes

Doel van het adopteren van een hole is het verbeteren van de baan. U kunt daar als spelend lid een actieve bijdrage aan leveren. Speelt u op de aan u toegewezen/geadopteerde hole, leg dan s.v.p. zoveel mogelijk plaggen terug, hark eventueel de bunkers extra aan en herstel pitchmarks op de green. Vele handen maken licht werk. Iedereen zal het effect binnen enkele weken zien. Weet u niet meer welke hole aan u is toegewezen, hier is een geheugensteuntje: uw achternaam begint met:

 

 R = hole 1

A, E = hole 2

L = hole 3

D = hole 4

F = hole 5

H = hole 6

M = hole 7

C = hole 8

G = hole 9

V = hole 10

I, J, O = hole 11

K = hole 12

P, Q = hole 13

T = hole 14

W = hole 15

B = hole 16

N, X, Y, Z = hole 17

S = hole 18