Golfvereniging De Woeste Kop

De statutaire doelstelling van de Golfvereniging De Woeste Kop is het bevorderen van de golfsport en de onderlinge band tussen de leden.
Contact: secretarisvereniging@dewoestekop.nl

 

Bestuursleden

Voorzitter:
Carlo de Kraker,

gekozen 2017/6

E voorzittervereniging@dewoestekop.nl

Vice Voorzitter:
Frans Kempenaars,

aangetreden op 2020/11

f.kempenaars@dewoestekop.nl


Secretaris:
Mirjam Blom,

aangetreden op 2017/6

E secretarisvereniging@dewoestekop.nl


Penningmeester:
Harry van Ommen,

aangetreden op 2017/6

E penningmeestervereniging@dewoestekop.nl

 

Bestuurslid:
Marion Menu,

aangetreden op 2018/11

m.menu@planet.nl

 

Bestuurslid:
Luc Missiaen

aangetreden op 2020/11

l.missiaen@dewoestekop.nl

 

Bestuurslid:
Aafko Schanssema

aangetreden op 2020/11

a.schanssema@dewoestekop.nl

 


 

Dagelijks bestuur

Carlo de Kraker (voorzitter)
Mirjam Blom (secretaris)
Harry van Ommen (penningmeester)