Golfvereniging De Woeste Kop

De statutaire doelstelling van de Golfvereniging De Woeste Kop is het bevorderen van de golfsport en de onderlinge band tussen de leden.
Contact: secretarisvereniging@dewoestekop.nl

 

Bestuursleden

 

Voorzitter:
Carlo de Kraker,

gekozen 2017/6

E voorzittervereniging@dewoestekop.nl

 

 

 

Taken:

 • Vertegenwoordigt de vereniging naar externe contacten
 • Vertegenwoordigt de vereniging bij juridische aangelegenheden
 • Zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) voor
 • Leidt het bestuur en coördineert (het uitvoeren van) de bestuurswerkzaamheden.
 • Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur (DB)
 • Voert het overleg met de voorzitter van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen
 • Is lid van de Communicatiecommissie 

 

Secretaris:
Mirjam Blom,

aangetreden op 2017/6

E secretarisvereniging@dewoestekop.nl

 

 

Taken:

 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor
 • Bereidt i.s.m. de voorzitter en de penningmeester de vergaderingen van de ALV voor
 • Is verantwoordelijk voor de notulen van vergaderingen en de correspondentie van de vereniging
 • Beheert de dossiers van bestuursaangelegenheden
 • Vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur (DB)
 • Is contactpersoon voor de secretariaatsmedewerkers
 • Is contactpersoon voor de Clubhuiscommissie en de vertegenwoordiger van bridgeclub Het Woeste Bod
 • Is lid van de Communicatiecommissie

 

Penningmeester:
Harry van Ommen,

aangetreden op 2017/6

E penningmeestervereniging@dewoestekop.nl

 

 

Taken:

 • Beheert de financiën van de vereniging
 • Stelt de jaarlijkse begroting op
 • Stelt i.s.m. de penningmeester van de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen analyses van kosten en baten op
 • Is contactpersoon voor personeelsleden die in dienst zijn van de vereniging
 • Vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur (DB)
 • Is contactpersoon voor de IT-commissie
 • Is handicart consul

 

Vicevoorzitter:
Guy Kouwijzer,

aangetreden op 2017/6

beaguy2006@gmail.com

 

 

Taken:

 • Vervangt waar nodig de voorzitter
 • Is voorzitter van de Wedstrijdcommissie
 • Is contactpersoon voor de Marshal-commissie en de Herenavondcommissie

 

Bestuurslid:
Marion Menu,

aangetreden op 2018/11

m.menu@planet.nl

 

 

Taken:

 • Is verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe leden
 • Stuurt de organisatie van de jaarlijkse Open Dag aan
 • Draagt zorg voor het inhoudelijke mentorschap
 • Is contactpersoon voor de Damesavondcommissie (DAC), de Damesdagcommissie en de Jeugdcommissie

 

Bestuurslid:
Jan Willem Klarenbeek,

aangetreden op 2017/6

jwfklarenbeek@gmail.com

 

 

Taken:

 • Is voorzitter van de Competitiecommissie
 • Is contactpersoon voor de Regel- en Handicapcommissie, de Baancommissie en de Seniorencommissie

 

Bestuurslid:
Ed Bobelyn,

aangetreden op 2017/6

ecbobelijn@dow.com

 

Taken:

 • Is contactpersoon voor de Sponsorcommissie, de Open Week-commissie, de Woeste Oranjecup-commissie en de Belgendag-commissie
 • Is contactpersoon voor de Old Grand Dad-consul
 • Is contactpersoon voor de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen

 


 

Dagelijks bestuur

Carlo de Kraker (voorzitter)
Mirjam Blom (secretaris)
Harry van Ommen (penningmeester)