Golfvereniging De Woeste Kop

De statutaire doelstelling van de Golfvereniging De Woeste Kop is het bevorderen van de golfsport en de onderlinge band tussen de leden.
Contact: secretarisvereniging@dewoestekop.nl

 

Bestuursleden

 

Voorzitter:
Carlo de Kraker,

gekozen 2017/6

E voorzittervereniging@dewoestekop.nl

 

 

 

Taken:

 • Vertegenwoordiger van de vereniging naar externe contacten.
 • Juridische vertegenwoordiger.
 • Zit de vergaderingen van het bestuur voor en de ledenvergaderingen.
 • Leiden van het bestuur; initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vormt samen met secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Overlegt met de voorzitter van de Stichting.
 • Lid van de commissie communicatie.
   

 

Penningmeester:
Harry van Ommen,

aangetreden op 2017/6

E penningmeestervereniging@dewoestekop.nl

 

 

Taken:

 • Beheer financiën. Jaarlijkse begroting.
 • Regelmatige analyse van kosten en baten in samenspraak met de penningmeester van
 • de Stichting.
 • Werkgeversrol voor het personeel.
 • Vormt samen met voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
 • Contactpersoon voor it-commissie.
 • Handicartconsul.

 

Secretaris:
Mirjam Blom,

aangetreden op 2017/6

E secretarisvereniging@dewoestekop.nl

 

 

Taken:

 • Voorbereiding vergaderingen.
 • Verzorging verslagen en correspondentie.
 • Beheer dossiers.
 • Vormt samen met voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Contactpersoon secretariaat.
 • Contactpersoon clubhuiscommissie, damesdagcommissie en Het Woeste Bod (bridge).

 

Vicevoorzitter:
Guy Kouwijzer,

aangetreden op 2017/6

beaguy2006@gmail.com

 

 

Taken:

 • Vervangt zo nodig de voorzitter.
 • Contactpersoon voor de Belgendagcommissie, voor de marshalcommissie
  en de commissie van de Herenavond.

 

Bestuurslid:
Marion Menu,

aangetreden op 2018/11

m.menu@planet.nl

 

 

Taken:

 • Ontvangst nieuwe leden.
 • Organisatie van de Open Dag.
 • Contactpersoon voor de mentoren, damesavondcommissie en jeugdcommissie

 

Bestuurslid:
Jan Willem Klarenbeek,

aangetreden op 2017/6

jwfklarenbeek@gmail.com

 

 

Taken:

 • Voorzitter van de competitiecommissie.
 • Contactpersoon van de regel-, handicapcommissie, baancommissie en seniorencommissie.

 

Bestuurslid:
Ed Bobelyn,

aangetreden op 2017/6

ecbobelijn@dow.com

 

Taken:

 • Voorzitter wedstrijdcommissie. Contactpersoon voor Old Grand Dad-consul.
 • Contactpersoon voor de sponsorcommissie.
 • Contactpersoon voor de OpenWeek commissie en de Oranjecup commissie.
   

 


 

Dagelijks bestuur

Carlo de Kraker (voorzitter)
Mirjam Blom (secretaris)
Harry van Ommen (penningmeester)