Wat willen wij voor u bereiken met ‘Sportief Beleid’?

Het ‘Sportief Beleid’ heeft als doel het intensiveren van het gezamenlijk beleven van de golfsport. Samen oefenen en spelen zal het onderlinge commitment versterken en een stimulans kunnen zijn om meer te sporten. Het is gericht op alle leden van onze vereniging: jong, minder jong, hoge en lage handicappers, vrienden- en vriendinnengroepen en overige groepen. 

In de missie van het Beleidsplan 2018-2021 en in de aangepaste versie 2019-2022 is gesteld dat het wenselijk is dat alle leden zich verbonden en betrokken voelen bij de vereniging. 

 

Wat zijn de stappen?

Er wordt een 2-jarig traject gestart met intensieve begeleiding van de NGF om voor al onze leden de doelstelling van ‘Sportief Beleid’ te benaderen en uiteindelijk te behalen. Het bestuur heeft hiervoor een intentieverklaring getekend met de NGF, die mede is onderschreven door de partners Restaurant de TopZ en Lowe Golf Academy & Store.

De NGF heeft voor de samenwerking specifiek voor De Woeste Kop gekozen vanwege de aanwezige ingrediënten om van ‘Sportief Beleid’ een succesvol onderdeel te maken van het algehele beleid van onze vereniging. Die ingrediënten zijn: een stabiel ledental, een mix van hoge- en lage hcp’ers binnen het ledenbestand, een pro-actief bestuur van de vereniging, de goede werkverhouding met de horecaondernemer, uitbreiding en aanpassing van de oefenfaciliteiten, een deskundig team van greenkeepers en de recente indiensttreding van een nieuwe pro. 
Het 2-jarig traject is dan ook 100% toegesneden op De Woeste Kop.
 

Inventarisatie

Om verdere wensen te meten, wordt als eerste de enquête ‘Players First’ gehouden. Met deze tool van de NGF wordt geïnventariseerd welke behoeften er onder de leden van onze verenging leven. Binnen één jaar worden alle leden – in drie fasen- bevraagd. De resultaten van de enquête vormen mede het uitgangspunt om het ‘Sportief Beleid’ bij onze vereniging te implementeren.
 

Werkgroep

Er wordt een werkgroep samengesteld o.l.v. Marion Menu, die in hechte samenwerking met de pro de doelstelling van ‘Sportief Beleid’ verder gaat uitwerken. De werkgroep stelt o.m. een jaarplan met acties en een begroting op. De werkgroep is belast met de uitvoering van het beleid, daarin gesteund door de besturen van de Golfvereniging De Woeste Kop, de Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, commissies en partners. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de vereniging.

 

Het bestuur van de vereniging, 

15 april 2019 

(Carlo de Kraker + Alexanders Renders / intentieverklaring 18 maart 2019)

 


 

Samen trainen, samen spelen

In het kader van Sportief beleid heeft de werkgroep het programma SAMEN TRAINEN, SAMEN SPELEN gestart.

Op enkele woensdagen en donderdagen in juli en augustus worden voor de beginnende golfers van De Woeste Kop trainingen en 9 holes-spelen in de baan georganiseerd.

Op de eerste bijeenkomst, woensdag 10 juli, hebben 17 enthousiaste spelers al mee gedaan.

Op de geplande donderdagen worden er trainingen gegeven door de golfpro Matthew Lowe en door de sportinstructeur Dennis Kampen.

Voor al deze bijeenkomsten kunt u zich opgeven met uw persoonlijke egolfcode op de eerste pagina van de website bij INLOG E-GOLF. Onder hoofdstuk wedstrijden staan de verschillende bijeenkomsten en de informatie van die avonden.

Lukt dat niet, bericht dan Guy Kouwijzer van de werkgroep Sportief beleid.

 

 

Werkgroep Sportief beleid

  • Marion Menu
  • Marjan Verbunt
  • Carlo de Kraker
  • Guy Kouwijzer
  • Jan Stam
  • Dennis Kampen
  • Steven Holvoet
  • Matthew Lowe